Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:14:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điện tích điểm là:
  A - 
Vật có kích thước rất nhỏ.
  B - 
Điện tích coi như tập trung tại một điểm.
  C - 
Vật chứa rất ít điện tích.
  D - 
Điểm phát ra điện tích.
2-
Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là:
  A - 
Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
  B - 
Các điện tích khác loại thì hút nhau.
  C - 
Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.
  D - 
Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.
3-
Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu lông:
  A - 
Tăng 4 lần.
  B - 
Tăng 2 lần.
  C - 
Giảm 4 lần.
  D - 
Giảm 4 lần.
4-
Nhận xét không đúng về điện môi là:
  A - 
Điện môi là môi trường cách điện.
  B - 
Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
  C - 
Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
  D - 
Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
5-
Có thể áp dụng định luật Cu-lông để tính lực tương tác trong trường hợp:
  A - 
Tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.
  B - 
Tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.
  C - 
Tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
  D - 
Tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.
6-
Có thể áp dụng định luật Cu-lông cho tương tác nào sau đây:
  A - 
Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.
  B - 
Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.
  C - 
Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.
  D - 
Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường.
7-
Cho 2 điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong:
  A - 
Chân không.
  B - 
Nước nguyên chất.
  C - 
Dầu hỏa.
  D - 
Không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
8-
Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu-lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi:
  A - 
Tăng 2 lần.
  B - 
Vẫn không đổi.
  C - 
Giảm 2 lần.
  D - 
Giảm 4 lần.
9-
Chọn câu đúng. Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng:
  A - 
Tăng lên gấp đôi
  B - 
Giảm đi một nữa
  C - 
Giảm đi bốn lần
  D - 
Không thay đổi
10-
Trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm:
  A - 
Hai thanh nhựa đặt gần nhau.
  B - 
Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau
  C - 
Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.
  D - 
Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters