Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 32
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:36:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xét 4 trường hợp sau.
I. Vật A mang điện dương đặt gần một quả cầu bằng nhôm
II. Vật A mang điện dương đặt gần một quả cầu bằng thủy tinh
III. Vật A mang điện âm đặt gần một quả cầu bằng nhôm
IV. Vật A mang điện âm đặt gần một quả cầu bằng thủy tinh
Ở trường hợp nào có sự nhiễm điện của quả cầu:
  A - 
I,II
  B - 
III,IV
  C - 
I,II
  D - 
I,II,III,IV
2-
Cho 4 giá trị sau.
I. 2.10-15C
II. -1,8.10-15C
III. 3,1.10-16C
IV. -4,1.10-16C
Gía trị nào có thể là điện tích của một vật bị nhiễm điện:
  A - 
I,III
  B - 
III,IV
  C - 
I,II
  D - 
II,IV
3-
Hai quả cầu kim loại giống nhau mang các điện tích q1 > 0, q2 < 0 với q1 > q2 .Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách ra.Điện tích của mỗi quả cầu sau đó có giá trị:
  A - 
Trái dấu,có cùng độ lớn
  B - 
Trái dấu,có cùng độ lớn
  C - 
Cùng dấu,có cùng độ lớn
  D - 
Cùng dấu,có cùng độ lớn
4-
Khi một dũa tích điện dương được đưa lại gần một điện nghiệm tích điện âm thì các lá của điện nghiệm sẽ:
  A - 
Xòe hơn
  B - 
Cụp bớt
  C - 
Trở thành tích điện dương
  D - 
Giữ nguyên không thay đổi
5-
Một quả bóng cao su được cọ xát với áo len sau đó được ép vào tường thì sẽ dính vào tường. Đó là vì:
  A - 
Sự cọ xát làm sạch lớp bẩn ở bề mặt cho phép bóng tiếp xúc tốt với tường tới mức áp suất không khí ép chặt nó vào tường
  B - 
Sự cọ xát làm quả bóng nhiễm điện và các điện tichs trên quả bóng làm xuất hiện các điện tích trái dấu trên tường.điện tích tren quả bóng và điện tích cảm ứng trên tường hút nhau làm quả bóng giữ chặt vào tường
  C - 
Tường tích điện ,còn quả bóng bị nhiễm điện vì cọ xát.do đó nếu tường nhiễm điện trái dấu với điện tích của quả bóng thì quả bóng sẽ bị giữ chặt vào tường
  D - 
Sự cọ xát tạo ra những chỗ tập trung độ ẩm trên quả bóng và sức căng bề mặt làm quả bóng bị giữ chặt vào tường
6-
Hai vật có thể tác dụng lực điện với nhau:
  A - 
Chỉ khi chúng đều là vật dẫn
  B - 
Chỉ khi chúng đều là điện môi
  C - 
Chỉ khi mỗi vật mang điện tích khác 0
  D - 
Ngay cả khi chỉ một trong hai vật chứa điện tích
7-
Một vật kim loại cách điện khỏi các vật khác được tích điện .Cho vật kim loại chạm vào đũa có một đầu được cầm trong tay.Hỏi phát biểu nào sau đây là đúng:
  A - 
Nếu vật kim loại không truyền được điện tích cho đũa thì đũa là một chất cách điện tốt
  B - 
Nếu vật kim loại mất điện tích một cách chậm chạp thì đũa là một chất cách điện kém
  C - 
Nếu vật kim loại mất nhanh điện tích thì đũa là chất dẫn điện tốt
  D - 
Tất cả phát biểu trên đều đúng
8-
Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau được tích điện và được treo bằng hai dây.Thoạt đầu chúng hút nhau.Sau khi chúng chạm nhau người ta thấy chúng đẩy nhau.Như vậy trước khi va chạm ta có:
  A - 
Cả hai quả cầu đều tích điện dương
  B - 
Cả hai quả cầu đều tích điện dương
  C - 
Cả hai quả cầu tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu
  D - 
Cả hai quả cầu tích điện có độ lớn không bằng nhau và trái dấu
9-
Hai quả cầu giống nhau được tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu.Sau khi được cho chạm vào nhau rồi tách ra thì chúng:
  A - 
Luôn hút nhau
  B - 
Trung hòa về điện
  C - 
Có thể hút nhau hoặc đẩy nhau tùy trường hợp
  D - 
Luôn đẩy nhau
10-
Hai quả cầu nhẹ khối lượng bằng nhau treo bằng dây tơ được tích điện nên lực tác dụng làm dây chúng lệch đi những góc bằng nhau với phương thẳng đứng.Hiện tượng đó chứng tỏ:
  A - 
Các quả cầu tích điện trái dấu nhưng không nhất thiết bằng nhau
  B - 
Một quả cầu tích điện còn một quả thì không
  C - 
Các quả cầu tích điện bằng nhau và cùng dấu
  D - 
Các quả cầu tích điện bằng nhau và trái dấu
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích, Điện Trường - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 52
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters