Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:32:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một prôtôn và một một electron lần lượt được tăng tốc từ trạng thái đứng yên trong các điện trường đều có cường độ điện trường bằng nhau và đi được những quãng đường bằng nhau thì:
  A - 
Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc lớn hơn
  B - 
Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc nhỏ hơn
  C - 
Prôtôn có động năng lớn hơn. electron có gia tốc lớn hơn
  D - 
Electron có động năng lớn hơn. Electron có gia tốc nhỏ hơn
2-
Một electron thả cho chuyển động không vận tốc ban đầu trong điện trường đều giữa hai mặt đẳng thế V1 = +10V, V2 = -5V. Nó sẽ chuyển động :
  A - 
Về phía mặt đẳng thế V1
  B - 
Về phía mặt đẳng thế V2
  C - 
Tùy cường độ điện trường mà nó có thể về V1 hay V2
  D - 
Nó đứng yên
3-
Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu v0 dọc theo đường sức của một điện trường đều cường độ E ngược hướng điện trường. Khi đến điểm B cách O một đoạn h vận tốc của nó có biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Trong Vật lý hạt nhân người ta hay dùng đơn vị năng lượng là eV. eV là năng lượng mà một electrôn thu được khi nó đi qua đoạn đường có hiệu điện thế 1V. Tính vận tốc của electrôn có năng lượng 0,1MeV:
  A - 
v = 0,87.108m/s
  B - 
v = 2,14.108m/s
  C - 
v = 2,87.108m/s
  D - 
v = 1,87.108m/s
5-
Hiệu điện thế giữa hai điểm bên ngoài và bên trong của một màng tế bào là - 90mV, bề dày của màng tế bào là 10nm, thì điện trường( giả sử là đều) giữa màng tế bào có cường độ là:
  A - 
9.106 V/m
  B - 
9.1010 V/m
  C - 
1010 V/m
  D - 
106 V/m
6-
Khi sét đánh xuống mặt đất thì có một lượng điện tích -30C di chuyển từ đám mây xuống mặt đất. Biết hiệu điện thế giữa mặt đất và đám mây là 2.107V. Năng lượng mà tia sét này truyền từ đám mây xuống mặt đất bằng:
  A - 
1,5.10-7J
  B - 
0,67.107J
  C - 
6.109J
  D - 
6.108J
7-
Chọn một đáp án sai:
  A - 
Khi một điện tích chuyển động trên một mặt đẳng thế thì công của lực điện bằng không
  B - 
Lực điện tác dụng lên một điện tích q ở trong một mặt đẳng thế có phương tiếp tuyến với mặt đẳng thế
  C - 
Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm trong mặt đẳng thế có phương vuông góc với mặt đẳng thế
  D - 
Khi một điện tích di chuyển từ một mặt đẳng thế này sang một mặt đẳng thế khác thì công của lực điện chăc chắn khác không
8-
Khi electron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì:
  A - 
Lực điện thực hiện công dương, thế năng lực điện tăng
  B - 
Lực điện thực hiện công dương, thế năng lực điện giảm
  C - 
Lực điện thực hiện công âm, thế năng lực điện tăng
  D - 
Lực điện thực hiện công âm, thế năng lực điện giảm
9-
Hai điểm A và B nằm trên cùng một mặt đẳng thế. Một điện tích q chuyển động từ A đến B thì:
  A - 
Lực điện thực hiện công dương nếu q > 0, thực hiện công âm nếu q < 0
  B - 
Lực điện thực hiện công dương hay âm tùy vào dấu của q và giá trị điện thế của A(B)
  C - 
Phải biết chiều của lực điện mới xác định được dấu của công lực điện trường
  D - 
Lực điện không thực hiện công
10-
Một điện tích +1C chuyển động từ bản tích điện dương sang bản tích điện âm đặt song song đối diện nhau thì lực điện thực hiện một công bằng 200J. Hiệu điện thế giữa hai bản có độ lớn bằng:
  A - 
5.10-3V.
  B - 
200V
  C - 
1,6.10-19V
  D - 
2000V
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt và dụng cụ quang học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 67
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters