WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Điện Tử Số - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:09:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
A + B
  B - 
A
  C - 
B
  D - 
AB
2-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Hai mạch điện ở hình dưới tương đương với nhau vì chúng :

  A - 
đều bằng AB
  B - 
đều bằng A
  C - 
đều bằng B
  D - 
đều bằng A+B
4-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho mạch điện như hình dưới. Biểu thức hàm ra là:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho mạch điện như hình dưới. Biểu thức hàm ra là:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Rút gọn:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Đẳng thức sau đúng hay sai:

  A - 
Đúng
  B - 
Sai
10-
Rút gọn : (A + B)(A + C)
  A - 
C + AB
  B - 
B + AC
  C - 
A + BC
  D - 
A + B
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 01
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 01
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 08
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 30
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 28
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 01
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 08
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 02
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 09
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 05
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 06
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 10
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 03
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 02
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 04
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 05
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 03
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 05
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 10
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 02
Trắc Nghiệm Bipolar Junction Transistor - BJT - Bài 02
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 14
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 21
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 22
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 04
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 35
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 26
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 35
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 05
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 27
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 21
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 02
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 05
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters