Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Đề Thi Số 55
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:35:53 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 10 cm, chu kì T = 2s. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Một mạch dao động LC gồm một tụ điện có điện dung 20nF và một cuộn cảm có độ tự cảm 80 μH, điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là:
  A - 
53mA
  B - 
43mA
  C - 
63mA
  D - 
16,77mA
3-
Tại một nơi xác định, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với:
  A - 
chiều dài con lắc
  B - 
gia tốc trọng trường.
  C - 
căn bậc hai chiều dài con lắc.
  D - 
căn bậc hai gia tốc trọng trường.
4-
Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng:
  A - 
một bước sóng
  B - 
hai bước sóng
  C - 
một phần tư bước sóng
  D - 
một nửa bước sóng
5-
Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết
  A - 
tính cho một cặp prôtôn – prôtôn.
  B - 
tính cho một cặp prôtôn – nơtrôn.
  C - 
tính riêng cho hạt nhân ấy.
  D - 
tính cho một nuclôn.
6-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, biết D = 1m, a = 1mm. khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng bên với vân trung tâm là 3,6mm. Tính bước sóng ánh sáng.
  A - 
0,44 μm.
  B - 
0,52 μm.
  C - 
0,60 μm.
  D - 
0,58 μm.
7-
Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1π s đầu tiên là:
  A - 
6 cm.
  B - 
24 cm.
  C - 
9 cm.
  D - 
12 cm.
8-
Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.
  A - 
Sóng điện từ mang năng lượng.
  B - 
Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa.
  C - 
Sóng điện từ là sóng ngang.
  D - 
Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền.
9-
Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4 cos (3t - π/6)cm. Cơ năng của vật là 7,2.10-3 J. Khối lượng của vật là:
  A - 
1kg
  B - 
2kg
  C - 
0,1kg
  D - 
0,2kg
10-
Một dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ để tạo ra sóng dừng, biết tần số rung là 50Hz và khoảng cách giữa năm nút sóng liên tiếp là 1m. Tính vận tốc truyền sóng trên dây:
  A - 
25m/s
  B - 
20m/s
  C - 
40m/s
  D - 
50m/s
11-
Hạt nhân có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u, của nơtrôn là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân là: (Cho 1u = 931,5MeV/c2)
  A - 
0,67MeV
  B - 
2,7MeV
  C - 
2,02MeV
  D - 
2,24MeV
12-
Phát biểu nào sau đây là sai:
  A - 
Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh
  B - 
Tia X và tia tử ngoại đều lệch đường đi khi qua một điện trường mạnh
  C - 
Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang
  D - 
Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ
13-
Nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo N. Tổng số vạch quang phổ mà nguyên tử có thể phát ra là:
  A - 
6
  B - 
1
  C - 
9
  D - 
3
14-
Nguồn sóng có phương trình u = 2cos πt (cm). Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Phương trình phản ứng nào dưới đây không đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Một máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N1 = 5000 vòng và cuộn thứ cấp có N2 = 250 vòng. Cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp là I1 = 0,4 A. Dòng điện trong cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
  A - 
8 A
  B - 
0,8 A
  C - 
0,2 A
  D - 
2 A
17-
Sóng dọc là:
  A - 
Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng
  B - 
Sóng có phương dao động là phương thẳng đứng
  C - 
Sóng có phương dao động là phương ngang
  D - 
Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng
18-
Phát biểu nào sau đây sai về động cơ không đồng bộ 3 pha:
  A - 
Chiều quay của rôto ngược chiều quay của từ trường
  B - 
Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
  C - 
Từ trường quay được tạo ra bởi dòng điện xoay chiều 3 pha
  D - 
Khi động cơ hoạt động ta có sự chuyển hoá điện năng thành cơ năng
19-
Một mạch điện gồm R = 100 Ω ; mắc nối tiếp. Biểu thức của cường độ tức thời qua mạch . Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
20-
Dao động điện từ trong mạch dao động LC với q là điện tích của tụ điện và i là cường độ qua L:
  A - 
Điện tích q biến thiên trễ pha hơn cường độ i là
  B - 
Điện tích q biến thiên sớm pha hơn cường độ i là
  C - 
Cường độ i biến thiên cùng pha với điện tích q
  D - 
Cường độ i biến thiên ngược pha với điện tích q
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Đề Thi Số 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 58
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 08
Đề Thi Số 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 96
Đề Thi Số 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters