Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 35
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:39:45 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
  A - 
Quang điện.
  B - 
Chiếu sáng.
  C - 
Kích thích sự phát quang.
  D - 
Sinh lí.
2-
Thân thể con người ở nhiệt độ 37oC phát ra những bức xạ sau:
  A - 
Tia X
  B - 
Bức xạ nhìn thấy
  C - 
Tia hồng ngoại
  D - 
Tia tử ngoại
3-
Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại?
  A - 
Cùng bản chất là sóng điện từ
  B - 
Tia hồng ngoại của bước sóng nhỏ hơi tia tử ngoại
  C - 
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh
  D - 
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường
4-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Tia hồng ngoại là là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.
  B - 
Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 μm.
  C - 
Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.
  D - 
Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.
5-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra.
  B - 
Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76 μm.
  C - 
Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.
  D - 
Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
6-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.
  B - 
Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.
  C - 
Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 500oC.
  D - 
Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được.
7-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Vật có nhiệt độ trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh.
  B - 
Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.
  C - 
Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.
  D - 
Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
8-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.
  B - 
Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.
  C - 
Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
  D - 
Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên.
9-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tần số của tia sáng vàng.
  B - 
Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia sáng đỏ.
  C - 
Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn tần số của bức xạ hồng ngoại.
  D - 
Bức xạ tử ngoại có chu kỳ lớn hơn chu kỳ của bức xạ hồng ngoại.
10-
Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?
  A - 
Huỷ tế bào.
  B - 
Gây ra hiện tượng quang điện.
  C - 
Làm ion hoá không khí.
  D - 
Xuyên qua tấm chì dày hàng cm.
11-
Để tạo ra chùm tia X, chỉ cần phóng một chùm êléctron có vận tốc lớn, cho đập vào:
  A - 
Một vật rắn bất kỳ.
  B - 
Một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.
  C - 
Một vật rắn, lỏng, khí bất kỳ.
  D - 
Một vật rắn hoặc lỏng bất kỳ.
12-
Phát biểu nào sau đây là đúng? Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là:
  A - 
Tác dụng lên kính ảnh.
  B - 
Khả năng ion hoá chất khí.
  C - 
Tác dụng làm phát quang nhiều chất.
  D - 
Khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy...
13-
Tia X hay tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng:
  A - 
ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.
  B - 
dài hơn tia tử ngoại.
  C - 
không đo được vì không gây ra hiện tượng giao thoa.
  D - 
nhỏ quá không đo được.
14-
Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?
  A - 
Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.
  B - 
Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại.
  C - 
Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.
  D - 
Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.
15-
Chọn câu đúng.
  A - 
Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.
  B - 
Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.
  C - 
Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.
  D - 
Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.
16-
Chọn câu sai?
  A - 
Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
  B - 
Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
  C - 
Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
  D - 
Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.
17-
Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?
  A - 
Tia X.
  B - 
Ánh sáng nhìn thấy.
  C - 
Tia hồng ngoại.
  D - 
Tia tử ngoại.
18-
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.
  B - 
Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.
  C - 
Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.
  D - 
Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.
19-
Công dụng phổ biến nhất của tia hồng ngoại là:
  A - 
Sấy khô, sưởi ấm
  B - 
Chiếu sáng
  C - 
Chụp ảnh ban đêm
  D - 
Chữa bệnh
20-
Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ
  A - 
có màu tím sẫm
  B - 
có tần số thấp hơn so với ánh sáng thường
  C - 
có bước sóng lớn hơn so với bức xạ hồng ngoại
  D - 
có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng thường
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 53
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 66
Đề Thi Số 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 03
Dao động điều hòa - Đề 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters