Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Khối đa diện - Đề 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:37:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và chiều cao h = SO = 3a. Một mẳt phẳng đi qua trung điểm O' của SO và song song với mặt phẳng (ABCD) cắt các cạnh bên của khối chóp tại A', B', C', D' (lần lượt thuộc SA, SB, SC, SD). Thể tích của khối chóp cụt ABCD.A'B'C'D' là:

  A - 

  B - 

  C - 

  D - 
Một kết quả khác
2-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Chiều cao . Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.ABC và S.ABCD là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh bằng a, góc . Biết SA = SC, SB = SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp SBAM và SBAC là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
4-
Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 2a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.AB'C'D' là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hình chóp O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Thế tích của khối chóp OABC là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
6-
Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Đỉnh A' cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA' tạo với mặt phẳng đáy một góc 600. Thế tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D. Hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông ở A, AC = b, . Đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (AA'C'C) một góc 300. Độ dài đaọn thẳng AC' là:
  A - 
b
  B - 
2b
  C - 
3b
  D - 
4b
9-
Khối mười hai mặt đều có bao nhiêu đỉnh?
  A - 
20
  B - 
12
  C - 
8
  D - 
10
10-
Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' có cạnh đáy bằng a. Một mặt phẳng (α) qua CD cắt AA' và BB' tại E và F. (α) tạo với mặt phẳng đáy 1 góc 450. Thiết diện của mặt phẳng (α) và khối lăng trụ là hình gì?
  A - 
Hình bình hành
  B - 
Hình thoi
  C - 
Hình vuông
  D - 
Hình chữ nhật
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Số Phức - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Ứng Dụng Của Tích Phân
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đồ Thị Hàm Số
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Tiệm Cận
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 06
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 53
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Giá Trị Lớn Nhất Và Nhỏ Nhất Của Hàm Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Phương Trình Lượng Giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Khảo Sát Hàm Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Các Phép Tính Nguyên Hàm Và Tích Phân - Bài 05
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Đề 01
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 01
Đề Xuất
Mũ và Logarit - Bài 9
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 18
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 14
Khối đa diện - Đề 08
Phương pháp tọa độ trong không gian - Đề 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters