Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Căn số - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:50:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn

  A - 
968
  B - 
969
  C - 
970
  D - 
971
2-
Giá trị biểu thức bằng:
  A - 
-1
  B - 
  C - 
  D - 
1
3-
Giá trị của bằng:
  A - 
0,5
  B - 
-0,5
  C - 
0,05
  D - 
-0,05
4-
Biểu thức có nghĩa với giá trị của x là:
  A - 
x > 2
  B - 
x < 2
  C - 
x ≤ 2
  D - 
1 ≤ x ≤ 2
5-
Với a > 0 và b > 0. Biểu thức bằng:
  A - 
1
  B - 
a - 4b
  C - 
  D - 
6-
Biết phương trình chỉ có một nghiệm. Giá trị của m là:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
-1
  D - 
2
7-
Biết . Biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Với giá trị nào của x, y ta có
  A - 
y < 0. x > 0
  B - 
y > 0, x > 0
  C - 
y ≥ 0, x < 0
  D - 
Một kết quả khác
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Với giá trị nào của x thì .
  A - 
x > 0
  B - 
x > 1
  C - 
x = 0 hoặc x = 1
  D - 
Một kết quả khác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Đường Tròn - Bài 80
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 03
Căn số - Bài 17
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 32
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 05
Đường Tròn - Bài 79
Đường tròn - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 13
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 20
Căn số - Bài 13
Đường Tròn - Bài 57
Đường tròn - Bài 22
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 05
Căn số - Bài 02
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 24
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 26
Đường tròn - Bài 18
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 04
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 17
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 34
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters