WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Đường Tròn - Bài 73
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:28:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đường tròn (O), AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn. Trên cung nhỏ BD lấy một điểm N. Tiếp tuyến tại N cắt tia AB ở E, đoạn thẳng CN cắt AB ở S. Câu nào sau đây đúng?

  A - 
Tam giác ESN là tam giác đều
  B - 
Tam giác ESN là tam giác thường
  C - 
Tam giác ESN là tam giác cân
  D - 
Tam giác ESN là tam giác vuông
2-
Với đoạn thẳng AB cho trước, quỹ tích các điểm E thỏa mãn góc là:
  A - 
Cung nhỏ AB
  B - 
Đường tròn đường kính AB
  C - 
Hai cung chứa góc 650 dựng trên cung AB
  D - 
Cung lớn AB và cung nhỏ AB
3-
Gọi S là diện tích của một hình tròn tâm O bán kính R. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
Nếu tăng gấp ba R thì S tăng lên 5 lần
  B - 
Nếu tăng gấp bốn R thì S tăng lên 6 lần
  C - 
Nếu tăng R lên k lần (k > 1) thì S tăng lên k + 2 lần
  D - 
Nếu tăng gấp đôi R thì S tăng lên 4 lần
4-
Cho hai đường tròn cùng tâm (O; 4cm) và (O; 1cm), dây AB của đường tròn lớn là tiếp tuyến của đường tròn nhỏ có I là tiếp điểm. Số đo cung nhỏ AB bằng (làm tròn đến độ):
  A - 
153,50
  B - 
1520
  C - 
1510
  D - 
1530
5-
Tam giác có độ dài ba cạnh là 7cm, 24cm, 25cm có bán kính đường tròn ngoại tiếp là:
  A - 
16,5cm
  B - 
10,5cm
  C - 
10cm
  D - 
12,5cm
6-
Biết AC là đường kính của (O) và góc . Số đo góc x bằng:

  A - 
350
  B - 
300
  C - 
400
  D - 
450
7-
Biết CE là tiếp tuyến của đường tròn. Biết cung ACE bằng 200; . Số đo góc bằng:

  A - 
500
  B - 
800
  C - 
700
  D - 
600
8-
Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính 5cm và AB=6cm. Gọi OK, OL lả khoảng cách từ O đến AB, AC. So sánh OK và OL.
  A - 
OK = OL
  B - 
OK > OL
  C - 
OK < OL
  D - 
Không thể so sánh được
9-
Cho đường tròn (O; R) và dây cung BC = R. Số đo của hai góc tạo bởi tia tiếp tuyến tại B, C và dây cung BC là:
  A - 
300 và 900
  B - 
600 và 600
  C - 
300 và 300
  D - 
300 và 600
10-
Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác BCD. Gọi H và K theo thứ tự là hình chiếu của O trên BC và BD. So sánh OH và OK. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
OH < OK
  B - 
OH = OK
  C - 
OH = 2.OK
  D - 
OH > OK
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 08
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 18
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 19
Đường Tròn - Bài 78
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 04
Đường tròn - Bài 13
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 11
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 17
Đường Tròn - Bài 30
Đường Tròn - Bài 48
Căn số - Bài 09
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 12
Đường tròn - Bài 18
Đường tròn - Bài 07
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 15
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 11
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters