Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:22:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L, tần số góc của dòng điện là ω thì:
  A - 
tổng trở của đoạn mạch bằng 1/ωL.
  B - 
hiệu điện thế trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.
  C - 
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sớm hay trễ pha so với cường độ dòng điện tuỳ thuộc vào thời điểm ta xét.
  D - 
Mạch không tiêu thụ công suất.
2-
Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0sin(ωt + φ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Đặt vào hai đầu một thiết bị điện hiệu điện thế u = 220cos(100πt + π/6) (V) thì có dòng điện i = 2sin(100πt + π/3) (A) chạy qua thiết bị. Khi đó:
  A - 
công suất tiêu thụ của thiết bị là 440W.
  B - 
công suất tiêu thụ của thiết bị là 220W.
  C - 
công suất tiêu thụ của thiết bị là 110W.
  D - 
chưa đủ thông tin để tính công suất tiêu thụ.
4-
Cho mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó: ; hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch . Xác định tần số của dòng điện để công suất tiêu thụ điện trong mạch đạt cực đại.
  A - 
137,2 (Hz)
  B - 
150 (Hz)
  C - 
275,8 (Hz)
  D - 
274,3 (Hz)
5-
Cho mạch điện như hình vẽ:


Giá trị của R phải bằng bao nhiêu để công suất của mạch là cực đại?
  A - 
R = 15,5Ω
  B - 
R = 12 Ω
  C - 
R = 10 Ω
  D - 
R = 100 Ω
6-
Tần số dòng điện phát ra bởi máy phát điện xoay chiều:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Đối với máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và rô to quay n vòng mỗi phút thì tần số dòng điện do máy tạo ra có thể tính bằng biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Suất điện động tạo ra bởi máy phát điện xoay chiều một pha phụ thuộc vào thời gian t theo biểu thức: (vôn). Biết rôto gồm 12 cặp cực N-S thì số vòng quay của rôto trong mỗi phút là:
  A - 
3000
  B - 
500
  C - 
250
  D - 
50
9-
Để tần số của dòng điện tạo ra bởi máy phát là 50Hz, Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là phần cảm có 4 cặp cực quay với vận tốc góc là: (Tính theo đơn vị rad/s)
  A - 
12,5
  B - 
200
  C - 
750
  D - 
78,5
10-
Trong máy phát điện xoay chiều một pha, từ trường quay có quay 300 vòng/phút tạo bởi 10 cặp cực. Tần số của dòng điện do máy phát ra là:
  A - 
10 (Hz)
  B - 
50 (Hz)
  C - 
20 (Hz)
  D - 
100 (Hz)
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 08
Dao động điều hòa - Đề 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 02
Đề Thi Số 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 02
Đề Thi Số 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 02
Vật lý hạt nhân - Đề 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters