Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:18:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tính chất hoá học nào sau đây là của phi kim ?
  A - 
Tác dụng được với axit tạo thành muối và giải phóng hiđro
  B - 
Tác dụng được với bazơ tạo thành muối
  C - 
Tác dụng được với kim loại tạo thành muối
  D - 
Tác dụng được với oxi tạo thành oxit bazơ
2-
Cặp chất nào sau đây không phản ứng với nhau ?
  A - 
C và O2
  B - 
C và H2
  C - 
H2 và S
  D - 
Cl2 và O2
3-
Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi hoá học sau :
X → XO2 → XO3 → H2XO4 → BaXO4
X ứng với công thức nào dưới đây ?
  A - 
Cl2
  B - 
S
  C - 
N2
  D - 
O2
4-
Chọn đáp số đúng (biết S = 32 ; Fe = 56). Đốt hỗn hợp gồm 5,6g Fe và 6,4g S. Khối lượng FeS thu được là :
  A - 
8,8g
  B - 
6g
  C - 
12g
  D - 
9,2g
5-
Chọn đáp số đúng. Cho 2,24 lít khí hiđro (đktc) phản ứng với 3,36 lít khí clo (đktc). Thể tích khí HCl thu được (đktc) là :
  A - 
4,4 lít
  B - 
4,48 lít
  C - 
6,72 lít
  D - 
5,6 lít
6-
Đốt cháy hoàn toàn a g P cần dùng 6,72 lít khí O2 (đktc) tạo thành P2O5. Vậy trị số của a là đáp số nào sau đây ?
  A - 
7,74
  B - 
6,72
  C - 
7,44
  D - 
7,62
7-
Trong các chất sau, chất nào có thể tham gia phản ứng hoá học với clo ?
  A - 
Oxi
  B - 
CuO
  C - 
Dung dịch NaOH
  D - 
Dung dịch NaCl
8-
Phản ứng tạo ra nước Gia-ven thể hiện ở phương trình nào sau đây ?
  A - 
Cl2 + NaOH → NaCl + HClO
  B - 
Cl2 + NaOH → NaClO + HCl
  C - 
Cl2 + H2O → HCl + HClO
  D - 
Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O
9-
Chọn đáp án đúng nhất. Trong phòng thí nghiệm, người ta thu khí clo bằng phương pháp đẩy không khí chứ không dùng phương pháp đẩy nước, vì:
  A - 
clo nặng hơn không khí (1)
  B - 
clo nhẹ hơn không khí (2)
  C - 
clo tan nhiều trong nước và phản ứng được với nước (3)
  D - 
cả (1) và (3)
10-
Cách đơn giản nhất để nhận biết ba khí riêng biệt Cl2, HCl, O2 đựng trong ba lọ mất nhãn là dùng :
  A - 
giấy quỳ tím ẩm
  B - 
dung dịch phenolphtalein
  C - 
dung dịch NaOH
  D - 
tàn đóm
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 68
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 31
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 65
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 25
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 82
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 48
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 12
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 21
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 14
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 80
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 36
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 75
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 69
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters