Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:30:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong phân tử metan
  A - 
có 1 liên kết đơn C-H và 3 liên kết đôi C = H
  B - 
có 4 liên kết đơn C–H
  C - 
có 2 liên kết đơn C–H và 2 liên kết đôi C = H
  D - 
có 1 liên kết đôi C = H và 3 liên kết đơn C-H
2-
Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và khí clo ra ánh sáng. Sau một thời gian cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm vào một mẩu giấy quỳ tím. Hiện tượng xảy ra là :
  A - 
Màu vàng lục nhạt của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu hồng
  B - 
Màu vàng nhạt của khí clo chuyển sang vàng đậm, giấy quỳ tím chuyển sang màu hồng
  C - 
Màu vàng nhạt của khí clo mất đi, giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh
  D - 
Không xảy ra hiện tượng gì
3-
Phương trình của phản ứng xảy ra giữa metan và clo theo tỉ lệ mol 1 : 1 là
  A - 
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
  B - 
CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H2
  C - 
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
  D - 
CH4 + Cl2 → CH4Cl2
4-
Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 10 lít khí metan (đktc) (biết oxi chiếm 20 % thể tích không khí) là đáp án nào sau đây ?
  A - 
50 lít
  B - 
200 lít
  C - 
20 lít
  D - 
100 lít
5-
Trong các khí sau : CH4, O2, Cl2, H2. Các cặp chất có thể tác dụng với nhau là :
  A - 
CH4 và O2 ; CH4 và Cl2 ; CH4 và H2 ; O2 và H2
  B - 
CH4 và O2 ; CH4 và Cl2 ; CH4 và H2 ; Cl2 và O2
  C - 
CH4 và O2 ; CH4 và Cl2 ; H2 và O2 ; H2 và Cl2
  D - 
CH4 và O2 ; H2 và O2 ; H2 và Cl2 ; Cl2 và O2
6-
Cặp chất nào sau đây không thể cùng tồn tại ?
  A - 
Khí metan và khí clo có chiếu sáng
  B - 
Khí metan và khí clo trong bóng tối
  C - 
Khí metan và khí oxi ở nhiệt độ thấp
  D - 
Khí metan và khí oxi có chiếu sáng
7-
Cho 8g metan phản ứng vừa đủ với 22,4 lít khí clo (đktc). Công thức sản phẩm tạo thành và khối lượng sản phẩm đó thu được là :
  A - 
CH3Cl : 25,25g
  B - 
CH2Cl2 : 42,5g
  C - 
CCl4 : 77g
  D - 
CH4Cl4 : 79g
8-
Liên kết đôi C = C trong phân tử etilen có đặc điểm là :
  A - 
Cả hai liên kết đều kém bền vững, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học
  B - 
Cả hai liên kết đều bền vững
  C - 
Có một liên kết bền, một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong phản ứng hoá học
  D - 
Có một liên kết bền, một liên kết kém bền nhưng cả hai đều dễ bị đứt ra trong phản ứng hoá học
9-
Dẫn khí etilen qua dung dịch brom thấy dung dịch brom mất màu. Phương trình hoá học được viết là :
  A - 
CH2 = CH2 + Br2 → CH3 - CHBr2
  B - 
CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br - CH2Br
  C - 
CH2 = CH2 + Br2 → CH2 = CHBr + HBr
  D - 
CH2 = CH2 + Br2 → CH2 - Br - Br - CH2
10-
Dẫn chất khí (lượng dư) có công thức CH3 - CH = CH2 qua dung dịch brom màu nâu đỏ. Hiện tượng xảy ra là :
  A - 
Dung dịch nước brom từ màu nâu đỏ chuyển sang màu vàng
  B - 
Dung dịch nước brom từ màu nâu đỏ chuyển sang màu da cam
  C - 
Dung dịch nước brom từ màu nâu đỏ chuyển sang màu đỏ
  D - 
Dung dịch nước brom từ màu nâu đỏ chuyển thành không màu
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 40
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 18
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 14
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 05
Kim Loại - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 08
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 12
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 80
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 06
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 59
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 14
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 55
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 47
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters