WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  
1428 bài trong 143 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 5.
Demo

Choose A, B, C or D to complete the following sentence:
Example
Some designers have………the Ao dai by printing lines of poetry on it.
A- modern
B- modernized
C- modernize
D- modernizing

Demo

Cho hàm số y = ax + 1 đi qua điểm (2; 3) thì giá trị của a bằng:
A. 1
B. 2
C. 3
D. -2

Demo

Cho đường thẳng . Hãy chọn các câu đúng sau:
A. d đi qua điểm (6; 1)
B. d cắt trục hoành tại điểm (2; 0)
C. d cắt trục tung tại điểm (0; 4)
D. Tất cả đều sai

Demo

Cho hàm số thế thì bằng:
A. 0
B. 2
C. 3
D. Kết quả khác

Demo

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình
A. Vô nghiệm
B. Vô số nghiệm
C. Có hai nghiệm
D. Có một nghiệm duy nhất

Demo

Phương trình đường thẳng đi qua M(2; 3) và N(6; 5) là:
A.
B.
C.
D.

Demo

Cho hàm số . Câu nào sau đây là đúng nhất?
A. Hàm số nghịch biến khi x > 2.
B. Hàm số nghịch biến khi x < 2.
C. Hàm số đồng biến trên R.
D. Hàm số nghịch biến trên R.

Demo

Hãy chọn kết luận đúng. là hàm số:
A. Đồng biến trên R
B. Nghịch biến trên R
C. Có đồ thị đi qua gốc tọa độ
D. Đi qua điểm (0; 1)

Demo

Cho hệ phương trình , nếu m = 3 thì:
A. Hệ phương trình vô nghiệm
B. Hệ phương trình có 1 nghiệm
C. Hệ phương trình có vô số nghiệm
D. Hệ phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của 2 ẩn

Demo

Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x + y = 1 để được một hệ phương trình có nghiệm duy nhất?
A. 3y = -3x + 3
B. 2y = 2 - 2x
C. 0x + y = 1
D. x + y = -1

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    2    3    4     6    7    8    9   ...  143    Right  
Mới cập nhật
English 9 - Test 325
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
English 9 - Test 514
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
English 9 - Test 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Đề xuất
English 9 - Test 461
English 9 - Test 680
English 9 - Test 96
English 9 - Test 245
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 23
Đường tròn - Bài 11
Quang học - Đề 03
English 9 - Test 683
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 25
English 9 - Test 422
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 57
Kim Loại - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 153
English 9 - Test 504
English 9 - Test 40
English 9 - Test 357
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 08
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 11
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters