WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:25:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của nhiệt lượng?
  A - 
J, cal
  B - 
Ws,Wh
  C - 
kJ, kcal
  D - 
Cả A và C đều đúng
2-
Một dây dẫn có điện trở 20Ω đặt ở hiệu điện thế 60V trong thời gian 30 phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn là bao nhiêu?
  A - 
324000J
  B - 
777600J
  C - 
3240J
  D - 
777,6J
3-
Hai đầu một điện trở R đặt một hiệu điện thế 220V trong thời gian 305 giây. Biết nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn là 335200J. Tính điện trở R của dây.
  A - 
40Ω
  B - 
54Ω
  C - 
34Ω
  D - 
44Ω
4-
Hai điện trở R1 = 24Ω, R2 = 8Ω mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế không đổi 12V trong thời gian 1 phút. Tính nhiệt lượng tỏa ra của mạch điện.
  A - 
250J
  B - 
260J
  C - 
270J
  D - 
280J
5-
Hai điện trở R1 = 24Ω, R2 = 8Ω mắc song song vào hai điểm có hiệu điện thế không đổi 12V trong thời gian 1 phút. Tính nhiệt lượng tỏa ra của mạch điện?

  A - 
14,4J
  B - 
1400J
  C - 
1420J
  D - 
1440J
6-
Công thức nào sau đây không phải công thức của định luất Jun – Lenxơ?
  A - 
Q = 0,24I2Rt
  B - 
  C - 
Q = I2Rt
  D - 
Cả A và C đều đúng.
7-
Dùng bếp điện mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 220V để đun sôi 1 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20oC, biết cường độ dòng điện qua bếp là 5A và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK. Tính thời gian đun sôi nước
  A - 
5 phút 5 giây
  B - 
5 phút 30 giây
  C - 
10 phút 5 giây
  D - 
10 phút 30 giây
8-
Một bếp điện được mắc vào hiệu điện thế U không đổi. Nhiệt lượng tỏa ra trong 1 giây thay đổi như thế nào nấu cắt ngắn chiều dài dây điện trở đi 1 nửa?
  A - 
Nhiệt lượng tăng gấp đôi
  B - 
Nhiệt lượng giảm đi 1 nửa
  C - 
Nhiệt lượng tăng gấp 4
  D - 
Nhiệt lượng tỏa ra không thay đổi
9-
Một dây dẫn nhúng ngập vào trong 1,8 lít nước ở 20oC. Hiệu điện thế đo được giữa hai đầu dây là 220V và cường độ dòng điện qua dây dẫn là 5A (bỏ qua sự hao phí về nhiệt). Tính thời gian đun sôi nước.
  A - 
560s
  B - 
550s
  C - 
552s
  D - 
549s
10-
Dùng 1 dây điện có điện trở R nhúng vào một bình đựng 1 lít nước. Sau thời gain 7 phút, nước tăng thêm 44oC. Hỏi điện trở R bằng bao nhiêu? Biết rằng hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là 220V và bỏ qua sự mất nhiệt.
  A - 
55Ω
  B - 
110Ω
  C - 
220Ω
  D - 
440Ω
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 24
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 83
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 158
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 109
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 125
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 76
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 113
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 101
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 124
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 164
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters