Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:48:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài lên 10m và tăng chiều rộng lên 5m thì diện tích tăng 500m2. Nếu giảm chiều dài 15m và giảm chiều rộng 9m thì diện tích giảm 600m2. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật.

  A - 
40m và 25m
  B - 
46m và 27m
  C - 
52m và 32m
  D - 
38m và 14m
2-
Có bao nhiêu cặp số (a; b) những số khác 0 thỏa mãn phương trình ?
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
3
3-
Tìm hàm số có dạng y = ax + b biết rằng khi x = 3 thì hàm số nhận giá trị bằng 7, còn khi x = 2 thì hàm số nhận giá trị bằng 3.
  A - 
y = -4x - 5
  B - 
y = 4x + 5
  C - 
y = 4x - 5
  D - 
y = -4x + 5
4-
Định m để ba đường thẳng d: 2x - y = 3, d': x + y - 4 = 0 và l: mx + (m - 1)y + 8 = 0 có một điểm chung duy nhất.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho tam giác ABC có 3 cạnh AB, AC và BC lần lượt nằm trên các đường thẳng: 3x - y - 7 = 0, x + y - 5 = 0, y = 0. Tính diện tích tam giác ABC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giải hệ phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Với giá trị nào của a thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm a để hai hệ phương trình sau tương đương.

  A - 
a = 5
  B - 
a = 2
  C - 
a > 5
  D - 
a < 2
9-
Với giá trị nào của m thì hệ phương trình vô nghiệm?
  A - 
m = 1
  B - 
m = 0
  C - 
m = -1
  D - 
m = -2
10-
Một chiếc ôtô và một chiếc môtô đi từ M đến K với vận tốc khác nhau: vận tốc môtô là 62km/giờ còn vận tốc ôtô là 55km/giiờ. Để hai xe cùng tới đích một lúc, người ta đã tính toán cho ôtô chạy trước một thời gian. Nhưng vì một lý do đặc biệt khi chạy được đoạn đường MK xe ôtô buộc phải chạy với vận tốc 27,5km/giờ. Nhờ thế khi còn cách K 124km thì môtô đuổi kịp ôtô. Quảng đường MK dài bao nhiêu km?
  A - 
510km
  B - 
520km
  C - 
514km
  D - 
525km
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Đường Tròn - Bài 80
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 07
Đường Tròn - Bài 36
Đường Tròn - Bài 44
Đường Tròn - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 25
Đường Tròn - Bài 77
Căn số - Bài 01
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 31
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 27
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 06
Đường Tròn - Bài 40
Đường Tròn - Bài 27
Đường tròn - Bài 13
Đường tròn - Bài 17
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Đường Tròn - Bài 78
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 09
Đường tròn - Bài 24
Đường Tròn - Bài 58
Căn số - Bài 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters