WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 42
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:45:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng. Một căn phòng sau 1 ngày đêm mất 1 nhiệt lượng Q = 8,7.107 J. Để cho nhiệt lượng đủ giữ cho nhiệt độ trong phòng không đổi cần 1 lò sưởi làm việc dưới hiệu điện thế U = 120V, dây điện trở của lò có đường kính tiết diện d = 1mm, điện trở suất ρ = 1,1.10-6 Ω.m . Tính chiều dài của dây.
  A - 
l = 101 m
  B - 
l = 11 m
  C - 
l = 10 m
  D - 
l = 10,1 m
2-
Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt độ ban đầu của nước t1 = 20oC. Hiệu suất của 1 bếp điện là H = 70%. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4,19.103 J / kg.độ. Nếu sau thời gian t = 2 phút, bếp đun sôi được 2l nước thì công suất bếp điện bằng :
  A - 
P = 88 W
  B - 
P = 800 W
  C - 
P = 880 W
  D - 
P = 80 W
3-
Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng lực kéo của động cơ tàu điện là F = 4900N, hiệu điện thế làm việc của động cơ U = 550V, hiệu suất của động cơ là H = 80%.Tàu điện chuyển động với tốc độ V = 30 km/h. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ tàu điện.
  A - 
I = 93 A
  B - 
I = 39 A
  C - 
I = 9,3 A
  D - 
I = 3,9 A
4-
Chọn câu trả lời đúng. Một đèn hồ quang có hiệu điện thế làm việc là U = 40V được mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 65V. Trong mạch điện khác người ta lại mắc nối tiếp 2 đèn hồ quang như trên vào hiệu điện thế 110V. Trong cả 2 trường hợp, để đảm bảo cho đèn làm việc bình thường người ta mắc thêm điện trở phụ. Hỏi trong trường hợp nào hiệu suất sử dụng cao hơn.
  A - 
2 trường hợp giống nhau
  B - 
Trường hợp 2
  C - 
Trường hợp 2
  D - 
Tùy vào điện trở phụ
5-
Chọn câu trả lời đúng. Một đường dây tải điện dài l =250km, tải công suất điện P = 200.000kW. Tổn thất điện năng trên đường dây không vượt quá 10%. Nếu hiệu điện thế là U = 400.000V thì tiết diện của dây tải điện bằng :
  A - 
S = 10,6 mm2
  B - 
S = 160 mm2
  C - 
S = 106 mm2
  D - 
S = 16 mm2
6-
Chọn câu trả lời đúng. Một đường dây tải điện có chiều dài tổng cộng là l =250km, tiết diện của dây tải điện bằng S = 18 mm2, hiệu điện thế Tại máy phát điện là U = 230V. Tổn thất điện thế cho phép trên đường dây là 10%. Công suất cực đại mà đường dây tải được từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ là :
  A - 
P = 1680 W
  B - 
P = 16,8 W
  C - 
P = 168 W
  D - 
P = 618 W
7-
Chọn câu trả lời đúng. Tính hiệu suất của 1 bếp điện nếu sau t = 20 phút nó đun sôi được 2l nước ban đầu ở 20oC. Biết rằng cường độ dòng điện chạy qua bếp là I = 3A, hiệu điện thế của bếp là U = 220V.
  A - 
H = 75 %
  B - 
H = 85 %
  C - 
H = 95 %
  D - 
H = 65 %
8-
Chọn câu trả lời đúng. Một dây bếp điện bằng hợp kim Ni – Cr co tiết diện S = 0,15mm2 , chiều dài l = 10m. Nếu hiệu điện thế 2 đầu dây của bếp là U = 220V, hiệu suất của bếp điện H = 80 %, điện trở suất của Ni – Cr là ρ = 1,1.10-6 Ω.m thì thời gian cần thiết để đun sôi được 2l nước ban đầu ở 20oC là :
  A - 
t = 1350 s
  B - 
t = 3150 s
  C - 
t = 135 s
  D - 
t = 315 s
9-
Chọn câu trả lời đúng. Một ống dây dẫn điện bằng đồng chiều dài l = 30m, đường kính ngòai là 12mm, đường kính trong là 10mm, cường độ dòng điện chạy qua ống là I = 1000A. Để làm nguội ống dây, người ta cho 1 dòng nước chảy qua ống. Nhiệt độ của dòng nước khi vào và khi ra lần lượt là 10oC và 20oC. Tính khối lượng nước chảy qua trong thời gian t = 1 giờ:
  A - 
m = 65,3 kg
  B - 
m = 63,5 kg
  C - 
m = 653 kg
  D - 
m = 635 kg
10-
Chọn câu trả lời đúng. Một bóng đèn có ghi ( 120V – 40W ). Đèn được mắc vào lưới điện có hiệu điện thế U = 220V. Muốn đèn sáng bình thường thì phải mắc nối tiếp với đèn 1 dây điện trở bằng Ni – Cr có chiều dài bao nhiêu. Cho biết đường kính của dây là d = 0,3mm, điện trở suất của Ni – Cr là ρ = 1,1.10-6 Ω.m.
  A - 
l = 19,2 m
  B - 
l = 91,2 m
  C - 
l = 192 m
  D - 
l = 912 m
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 44
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Trong Các Môi Trường - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Tĩnh Điện - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Từ Trường - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Không Đổi - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Điện Tích; Điện Trường - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Cảm Ứng Điện Từ - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sự Phản Xạ Và Khúc Xạ Ánh Sáng - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters