Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:56:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Than cháy tạo ra khí CO2 theo phương trình:
C + O2 → CO2
Khối lượng cácbon đã cháy là 4,5kg và khối lượng O2 đã phản ứng là 12kg. Khối lượng CO2 tạo ra là:
  A - 
16,2kg
  B - 
16,3kg
  C - 
16,4kg
  D - 
16,5kg
2-
Than cháy tạo ra khí CO2 theo phương trình:
C + O2 → CO2
Khối lượng C đã cháy là 3kg và khối lượng CO2 thu được là 11kg. Khối lượng O2 đã phản ứng là:
  A - 
8,0kg
  B - 
8,2kg
  C - 
8,3kg
  D - 
8,4kg
3-
Cho 5,6g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 12,7g sắt (II) clorua FeCl2 và 0,2g khí H2. Khối lượng HCl đã dùng là:
  A - 
14,2g
  B - 
7,3g
  C - 
8,4g
  D - 
9,2g
4-
Nung 100 tấn canxi cacbonat theo phương trình:
CaCO3 → CaO + CO2
Khối lượng CaO thu được là:
  A - 
52 tấn
  B - 
54 tấn
  C - 
56 tấn
  D - 
58 tấn
5-
Nung 100 tấn canxi cacbonat theo phương trình:
CaCO3 → CaO + CO2
Khối lượng CO2 thu được là:
  A - 
41 tấn
  B - 
42 tấn
  C - 
43 tấn
  D - 
44 tấn
6-
Cho sơ đồ phản ứng:
FexOy + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O
Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:
  A - 
1 và 2
  B - 
2 và 3
  C - 
2 và 4
  D - 
3 và 4
7-
Cho sơ đồ phản ứng:
Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O
Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:
  A - 
1 và 2
  B - 
2 và 3
  C - 
2 và 4
  D - 
3 và 4
8-
Cho sơ đồ phản ứng:
Al(OH)y + H2SO4 → Alx(SO4)y + H2O
Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:
  A - 
1 và 2
  B - 
2 và 3
  C - 
2 và 4
  D - 
3 và 4
9-
Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh
2. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua
  A - 
1, 2, 3, 4
  B - 
1, 2, 4, 5
  C - 
2, 3
  D - 
1, 3, 4, 5
10-
Trong số quá trình và sự việc dưới đây, đâu là hiện tượng vật lí:
1. Hoà tan muối ăn vào nước ta được dung dịch muối ăn
2. Có thể lặp lại thí nghiệm với chất vừa dùng để làm thí nghiệm trước đó
3. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
4. Nước bị đóng băng hai cực Trái đất
5. Cho vôi sống CaO hoà tan vào nước
  A - 
1, 2, 3, 4
  B - 
1, 2, 4
  C - 
2, 3, 4
  D - 
1, 4, 5
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Dung Dịch - Bài 26
Hiđro - Nước - Bài 02
Dung Dịch - Bài 22
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 07
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 22
Bài 1: Chất
Hiđro - Nước - Bài 10
Hiđro - Nước - Bài 16
Phản Ứng Hóa Học - Bài 07
Dung Dịch - Bài 08
Phản Ứng Hóa Học - Bài 03
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 15
Dung Dịch - Bài 16
Oxi - Không Khí - Bài 02
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 03
Phản Ứng Hóa Học - Bài 09
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters