Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8 >> Lịch Sử >>  || 
27 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Năm 1914, Nhật Bản mở rộng khu vực ảnh hưởng ở đâu?
A. Đông Nam Á
B. Việt Nam
C. Trung Quốc
D. Triều Tiên

Demo

Hồng quân Liên Xô tấn công Đức ở mặt trận phía đông châu Âu vào lúc nào?
A. 06/1944.
B. 12/1944
C. 04/1945.
D. 01/1945.

Demo

Quan điểm của Mĩ trước nguy cơ chiến tranh là:
A. Liên kết với Anh - Pháp chống lại phát xít.
B. Không can thiệp vào sự kiện bên ngoài châu Mĩ.
C. Cùng phát xít đánh châu Âu để chia phần.
D. Bắt tay với Liên Xô đánh phát xít.

Demo

Việc thôn tính phần lớn châu Âu đã dọn đường cho hành động nào sau đây của phát xít Đức?
A. Chiếm toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
B. Thôn tính Liên Xô.
C. Tấn công Mĩ.
D. Tấn công châu Phi.

Demo

Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:
A. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
B. Điện tín, điện thoại
C. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh
D. Ra đa, hàng không.

Demo

Phương án nào phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế Pháp sau cách mạng công nghiệp?
A. Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần; độ dài đường sắt tăng 100km; có khoảng 27000 chiếc máy hơi nước (1870).
B. Sản lượng gang, sắt tăng 6 lần; độ dài đường sắt tăng 200km; có khoảng 7000 chiếc máy hơi nước (1870).
C. Sản lượng gang, sắt tăng 4 lần; độ dài đường sắt tăng 500km; có khoảng 17000 chiếc máy hơi nước (1870).
D. Sản lượng gang, sắt tăng 5 lần; độ dài đường sN

Demo

Đến cuối thế kỉ XIX, Anh đã chiếm được vùng nào của Trung Quốc?
A. Châu thổ sông Dương Tử.
B. Vân Nam.
C. Vùng Đông Bắc.
D. Sơn Đông.

Demo

Cuộc cách mạng tư sản I-ta-li-a, Đức được diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giành độc lập.
B. Thống nhất đất nước.
C. Một cuộc cải cách dân chủ.
D. Nội chiến.

Demo

Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào?
A. Vấn đề áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật
B. Vấn đề thuộc địa và thị trường
C. Vấn đề tranh chấp quyền lực
D. Vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa

Demo

Cho đến những năm đầu thế kỉ XX, Nga là nước:
A. Cộng hòa liên bang.
B. Phong kiến.
C. Cộng hòa.
D. Đế quốc phong kiến.

      2    3    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 02
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters