Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8 >> Vật Lý >>  || 
110 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Tính hiệu suất của bếp dầu, biết rằng cần phải tốn 0,2kh dầu hỏa mới đun sôi 4 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.Lựa chọn câu trả lời đúng? A. H 52 % B. H 42% C. H

Demo

Trong các định nghĩa về sự đối lưu cho dưới đây, định nghĩa nào là chính xác ? A. Đối lưu là sự truyền nhiệt từ các vật có nhiệt độ cao sang vật co nhiệt độ thấp hơn. B. Đối lưu là quá trình truyền nhiệt xảy ra trong môi trường chân không. C. Đối lưu là quá trình truyền nhiệt xẩy ra trong môi trường chất khí hoặc chất lỏng. D. Đối lưu là sự truyền nhiệt nhờ phát ra các tia nhiệt truyền thẳng. Trong vũ trụ, nhiệt được truyền từ thiên thể này tới thiên thN

Demo

Hiện tượng xảy ra khi hòa tan các muối, axit hay bazơ vào trong nước thuộc hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây? A. Hiện tượng đối lưu. B. Hiện tượng khuyếch tán. C. Hiện tượng bức xạ. D. Không phải ba hiện tượng trên. Tại sao khi pha nước chanh đá ta phải hòa tan đường vào nước trước rồi mới cho đá vào mà không làm ngược lại? A. Để khi hòa đường với nước không vướng đá. B. Làm như vậy để nước chanh ngon hơn. C. Nếu cho đá vào trước, nhiệt

Demo

Khi nào vật có cơ năng ? A. Khi vật có khả năng thực hiện một công cơ học. B. Khi vật có khả năng nhận một công cơ học. C. Khi vật thực hiện một công cơ học. D. Cả ba trường hợp trên. Vật nào không có động năng ? A. Vật đang bay. B. Vật đang rơi. C. Vật đang đứng yên trên tàu hỏa đang chạy. D. Vật bị biến dạng trên mặt đất. Quả táo đang rơi, cơ năng của quả táo tồn tại ở dạng nào ? A. Chỉ có thế năng. B. Chỉ có động năng. C. Có thế năng và động năng.

Demo

Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn là: a/ Dẫn nhiệt. b/ Đối lưu. c/ Bức xạ nhiệt. d/ Cả đối lưu và dẫn nhiệt. Trong cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém đến tốt sau đây cách nào đúng? a/ Đồng, nước, không khí. b/ Không khí, nước, đồng. c/ Đồng, không khí, nước. d/ Nước, đồng, không khí. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng, và chất khí là a/ Dẫn nhiệt. b/ Đối lưu. c/ Bức xạ nhiệt. d/ C&#

Demo

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất? A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử, nguyên tử. B. Các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng. C. Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có khoảng cách. D. Các phát biểu nêu ra đều đúng. Nhiệt năng của vật càng cao thì: A. Nhiệt độ của vật càng cao. B.Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. C. Vật càng chứa nhiều phân t

Demo

Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn nào dưới đây là đúng? A. Đồng, nước, không khí. B. Đồng, không khí, nước. C. Không khí, đồng, nước. D. Không khí, nước, đồng. Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng do một vật thu vào? A. Q = mc(t1 − t2) với t1 nhiệt độ ban đầu t2 nhiệt độ cuối. B. Q = mc(t2 − t1) với t1 nhiệt độ ban đầu t2 nhiệt độ cuối. C. Q

Demo

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đơn vị là: A. J/kg.K B. J.kg C. J/kg D. J.kg/K Trong các trươờng hợp sau, trươờng hợp nào nhiệt năng thay đổi là do sự truyền nhiệt? A. Khi bật que diêm, que diêm cháy. B. Đốt nóng miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh C. Khi đóng cọc, sờ vào búa thấy nóng. D. Xát mạnh hai bàn tay vào nhau thấy nóng. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Năng lượng được bảo toàn trong các hiện tượng cơ và nhiệt. B. Nhi

Demo

Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào: A.Độ cao và vận tốc của vật B.Độ cao và khối lượng của vật C.Độ cao và thể tích của vật D.Độ cao và nhiệt độ của vật Tính chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là tính chất của chuyển động của phân tử chất lỏng ? A. Không liên quan đến nhiệt độ C . Hỗn độn B. Không ngừng D . Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nh

Demo

Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng? A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt. B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động. C. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất. D. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì A. Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn. B. Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn. C. Vật có tốc độ càng lớn th&

      2    3    4    5   ...  11    Right  
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters