WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:27:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ký hiệu của quang tâm và tiêu cự của thấu kính lần lượt là:
  A - 
O và F.
  B - 
f và F.
  C - 
f và d.
  D - 
O và f.
2-
Ký hiệu của thấu kính hội tụ là:

  A - 
hình 1.
  B - 
hình 2.
  C - 
hình 3.
  D - 
hình 4.
3-
Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành:
  A - 
chùm tia phản xạ.
  B - 
chùm tia ló hội tụ.
  C - 
chùm tia ló phân kỳ.
  D - 
chùm tia ló song song khác.
4-
Một tia sáng chiếu tới quang tâm của một thấu kính như trong hình vẽ. Tia ló sẽ đi theo hướng:

  A - 
a.
  B - 
b.
  C - 
c.
  D - 
d.
5-
Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:
  A - 
là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.
  B - 
mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.
  C - 
mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.
  D - 
mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.
6-
Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:
  A - 
phần rìa dày hơn phần giữa.
  B - 
phần rìa mỏng hơn phần giữa.
  C - 
phần rìa và phần giữa bằng nhau.
  D - 
hình dạng bất kỳ.
7-
Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm:
  A - 
thay đổi được.
  B - 
không thay đổi được.
  C - 
các thấu kính có tiêu cự như nhau.
  D - 
thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn.
8-
Các hình được vẽ cùng tỉ lệ. Hình vẽ nào mô tả tiêu cự của thấu kính hội tụ là lớn nhất:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Câu nào sau đây không đúng khi nói về thấu kính hội tụ:
  A - 
Có ít nhất một mặt lồi.
  B - 
Các tia sáng không qua quang tâm đến thấu kính đều bị khúc xạ về phía trục chính so với tia tới.
  C - 
Chỉ được làm bằng thuỷ tinh.
  D - 
Mỗi thấu kính đều có trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự.
10-
Hình vẽ nào mô tả đúng đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 57
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 50
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 140
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 91
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 167
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 114
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 111
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 194
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 127
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 133
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 169
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters