WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:54:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi sử dụng qui tắc nắm tay phải, ta phải đặt bàn tay sao cho chiều của dòng điện trong các vòng dây theo chiều:
  A - 
từ cổ đến ngón tay.
  B - 
của 4 ngón tay.
  C - 
xuyên vào lòng bàn tay.
  D - 
của ngón tay cái.
2-
Khi sử dụng qui tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong ống dây, thì chiều của đường sức từ là chiều:
  A - 
xuyên vào lòng bàn tay.
  B - 
từ cổ tay đến ngón tay.
  C - 
của ngón tay cái.
  D - 
của 4 ngón tay.
3-
Chiều của đường sức từ trong ống dây có dòng điện phụ thuộc:
  A - 
cách quấn ống dây.
  B - 
các cực của ống dây.
  C - 
các cực của nam châm thử.
  D - 
chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây.
4-
Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về ống dây có dòng điện chạy qua:
  A - 
Ống dây có dòng điện là một nam châm vĩnh cửu.
  B - 
Ống dây có dòng điện cũng có các từ cực giống như một nam châm thẳng.
  C - 
Đầu có các đường sức từ đi vào là từ cực bắc (N) của ống dây.
  D - 
Đầu có các đường sức từ đi ra là từ cực nam (S) của ống dây.
5-
Nhận định nào sau đây là đúng khi so sánh từ trường của nam châm thẳng và từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua?
  A - 
Từ trường bên trong của ống dây và từ trường của nam châm thẳng hoàn toàn giống nhau.
  B - 
Từ trường của ống dây và từ trường của nam châm thẳng hoàn toàn khác nhau.
  C - 
Phần từ phổ bên ngoài của ống dây và bên ngoài của nam châm thẳng giống nhau.
  D - 
Đường sức từ của ống dây là các đường cong kín, còn của nam châm là các đuờng thẳng.
6-
Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về ống dây có dòng điện chạy qua?
  A - 
Ống dây có dòng điện bị nhiễm từ và hút được các vật bằng sắt, thép.
  B - 
Ống dây có dòng điện bị nhiễm từ và cũng có các từ cực giống như một nam châm.
  C - 
Khi đổi chiều dòng điện thì đường sức từ của ống dây cũng đổi chiều.
  D - 
Từ trường của ống dây là từ trường vĩnh cửu.
7-
Từ trường trong ống dây có dòng điện mạnh nhất ở các vị trí nào?
  A - 
Ở hai đầu ống dây.
  B - 
Ở đầu ống dây là cực bắc.
  C - 
Ở đầu ống dây là cực nam.
  D - 
Ở trong lòng ống dây.
8-
Khi đưa một đầu của thanh nam châm thẳng lại gần một đầu của ống dây có dòng điện, có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây:
  A - 
Chúng chỉ hút nhau.
  B - 
Chúng chỉ đẩy nhau.
  C - 
Chúng hút hoặc đẩy nhau.
  D - 
Chúng không tương tác.
9-
Nhận định nào sau đây là không đúng:
  A - 
Ống dây có dòng điện có từ trường tương tự như một nam châm thẳng.
  B - 
Qui tắc nắm tay phải có thể xác định được chiều của dòng điện trong ống dây.
  C - 
Qui tắc nắm tay phải có thể xác định được chiều đường sức từ của nam châm thẳng.
  D - 
Qui tắc nắm tay phải dùng để xác định chiều của đường sức từ trong ống dây có dòng điện.
10-
Hình bên vẽ một ống dây có dòng điện và các kim nam châm. Trong đó có một kim vẽ sai, đó là:

  A - 
Kim số 1.
  B - 
Kim số 2.
  C - 
Kim số 3.
  D - 
Kim số 4.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 166
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 137
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 149
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 126
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 112
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 169
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters