WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 88
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:33:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp thì ảnh của vật sẽ là:
  A - 
Ảnh và vật cùng chiều.
  B - 
Ảnh xa kính hơn so với vật.
  C - 
Ảnh là ảnh ảo.
  D - 
Các ý trên đều đúng.
2-
Độ bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5x. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là:
  A - 
f = 15,7 cm.
  B - 
f = 16,7 cm.
  C - 
f = 17,7 cm.
  D - 
f = 18 cm.
3-
Khi cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì:
  A - 
Xuất hiện dòng điện xoay chiều trong cuộn dây.
  B - 
Xuất hiện từ trường trong cuộn dây.
  C - 
Số đường sức từ xuyên qua cuộn dây tăng.
  D - 
Số đường sức từ xuyên qua cuộn dây giảm.
4-
Trong máy phát điện xoay chiều có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây thì:
  A - 
Nam châm tạo ra từ trường.
  B - 
Cuộn dây tạo ra từ trường.
  C - 
Nam châm quay mới tạo ra dòng điện xoay chiều.
  D - 
Phần quay gọi là Stato.
5-
Dòng điện 1 chiều và dòng điện xoay chiều đều có các tác dụng sau đây. Chọn câu đúng nhất?
  A - 
Tác dụng từ
  B - 
Tác dụng nhiệt
  C - 
Tác dụng quang
  D - 
Cả 3 tác dụng: nhiệt, từ, quang.
6-
Từ công thức tính công suất hao phí, để giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa, phương án tốt nhất là:
  A - 
Tăng điện trở R của dây dẫn.
  B - 
Giảm điện trở R của dây dẫn.
  C - 
Tăng hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đường dây dây dẫn.
  D - 
Giảm hiệu điện thế U đặt vào hai đầu đường dây dây dẫn.
7-
Để giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng 4 lần thì công suất hao phí sẽ thay đổi như thế nào. Chọn câu đúng nhất?
  A - 
Tăng 4 lần
  B - 
Giảm 4 lần
  C - 
Tăng 16 lần
  D - 
Giảm 16 lần
8-
Khi tia sáng truyền từ môi trường nước sang môi trường không khí, gọi i là góc tới, r là góc khúc xạ. Kết luận nào sau đây là sai?
  A - 
Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.
  B - 
Góc tới luôn luôn nhỏ hơn góc khúc xạ.
  C - 
Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.
  D - 
Góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.
9-
Vật sáng AB đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ và vuông góc trục chính, ảnh A'B' của vật AB có tính chất gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.
  A - 
Ảnh thật, ngược chiều với vật.
  B - 
Ảnh thật, cùng chiều với vật.
  C - 
Ảnh ảo, cùng chiều với vật.
  D - 
Ảnh ảo, ngược chiều với vật.
10-
Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A'B' có độ cao bằng vật. Thông tin nào sau đây là đúng.
  A - 
Vật đặt tại tiêu cự của thấu kính.
  B - 
Vật cách thấu kính 1 khoảng gấp 2 lần tiêu cự.
  C - 
Vật và ảnh nằm về cùng một phía của thấu kính.
  D - 
Vật và ảnh nằm hai bên của thấu kính.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 118
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 157
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 155
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 31
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 172
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 129
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 122
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 120
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 169
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 168
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters