Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 143
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:49:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Độ lớn từ trường trong lòng ống dây mang điện phụ thuộc vào:
  A - 
Chiều dòng điện
  B - 
Mật độ vòng dây
  C - 
Độ lớn dòng điện
  D - 
B và C
2-
Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m, tiết diện 0,4mm2 nối hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của dây đồng là 1,7.10-8Ω.m. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:
  A - 
0,32V.
  B - 
3,4V.
  C - 
0,34V.
  D - 
0,36V.
3-
Đối với mỗi dây dẫn thương số có giá trị:
  A - 
tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I.
  B - 
cả A và B đều đúng.
  C - 
tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U.
  D - 
không đổi.
4-
Từ bảng trộn màu cơ bản cho biết cách pha màu nào sai:
  A - 
Màu lam và màu trắng cho ra màu hồng
  B - 
Màu lam và màu đỏ cho ra màu tím
  C - 
Màu lục và màu lam cho ra màu lơ
  D - 
Màu đỏ với màu lục cho ra màu vàng
5-
Mạch điện hình vẽ UAB = 24V, R1 = 3Ω , R2 = 6Ω Biến trở R phải có giá trị bao nhiêu thì công suất trên R là cực đại?

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Một hộp kín bên trong chứa 1 thấu kính. Hộp nào chứa thấu kính phân kì:

  A - 
1
  B - 
3
  C - 
1,3
  D - 
2
7-
Vật sáng đặt trước 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự f cho ảnh thật. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật trước thấu kính.Khoảng cách nhỏ nhất giữa vật và ảnh thật là:
  A - 
4f
  B - 
2f
  C - 
3f
  D - 
f
8-
Những vật có màu nào có khả năng hấp thụ ánh sáng nhiều nhất:
  A - 
Vật có màu đen
  B - 
Vật có màu vàng
  C - 
Vật có màu trắng
  D - 
Vật có màu tím
9-
Một người mắt cận thị có khoảng nhìn rõ từ 6cm đến 30cm. Đeo kính phù hợp sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?
  A - 
6cm
  B - 
25cm
  C - 
7,5cm
  D - 
9cm
10-
Mắt phải điều tiết tối đa khi quan sát vật ở vị trí:
  A - 
Điểm cực cận
  B - 
Điểm mù
  C - 
Điểm cực viễn
  D - 
Điểm nằm giữa cực cận và cực viễn
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 104
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 161
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 122
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 177
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 201
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 163
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 109
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 138
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters