WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:16:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Muốn cho một cái đinh thép trở thành 1 nam châm, ta làm như sau:
  A - 
Hơ đinh lên lửa.
  B - 
Lấy búa đập mạnh một nhát vào đinh.
  C - 
Dùng lên cọ xát mạnh nhiều lần vào đinh.
  D - 
Quệt mạnh một đầu vào 1 cực của nam châm.
2-
Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có bộ phận bố trí như thế nào?
  A - 
Nam châm vĩnh cửu và cuộn dây dẫn nối hai cực nam châm.
  B - 
Nam châm điện và cuộn dây dẫn nối hai cực nam châm điện.
  C - 
Một nam châm có thể quay quanh một trục vuông góc với trục của cuộn dây.
  D - 
Một cuộn dây dẫn kín có thể quay quanh 1 trục của nó trước một nam châm.
3-
Dùng ampe kế có kí hiệu AC hay ( ~ ) ta có thể đo được:
  A - 
Giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều.
  B - 
Giá trị không đổi của cường độ dòng điện một chiều.
  C - 
Giá trị nhỏ nhất của cường độ dòng điện một chiều.
  D - 
Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều.
4-
Vật sáng trước một thấu kính hội tụ thì cho ảnh có thể là:
  A - 
Ảnh thật ngược chiều với vật.
  B - 
Ảnh ảo cùng chiều với vật.
  C - 
Ảnh ảo cùng chiều với vật khi đặt vật trong tiêu cự.
  D - 
Ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật nếu vật đặt ngoài tiêu điểm và trong khoảng nhỏ hơn 2 lần tiêu cự của thấu kính.
5-
Vật sáng nhỏ đặt trước 1 thấu kính hội tụ, cho ảnh thật nằm trên màn ảnh phái sau thấu kính. Từ phái thấu kính nhìn thấy vật có dạng , thì từ phía thấu kính sẽ thấy ảnh trên màn có dạng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Đặt 1 vật trước thấu kính phân kỳ sẽ thu được:
  A - 
Một ảnh ảo nhỏ hơn vật.
  B - 
Một ảnh ảo lớn hơn vật.
  C - 
Một ảnh thật lớn hơn vật.
  D - 
Một ảnh thật nhỏ hơn vật.
7-
Khi chiếu một tia sáng chếch một góc 60o so với mặt nước từ không khí vào thì góc phản xạ có thể là:
  A - 
bằng 60o
  B - 
bằng 30o
  C - 
nhỏ hơn 30o
  D - 
lớn hơn 30o
8-
Có thể kết luận như câu nào dưới đây:
  A - 
Ảnh của 1 vật nhìn qua thấu kính lúp là ảnh thật, nhỏ hơn vât.
  B - 
Ảnh của 1 vật nhìn qua thấu kính lúp là ảnh thật, lớn hơn vật.
  C - 
Ảnh của 1 vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, lớn hơn vật.
  D - 
Ảnh của 1 vật trên phim trong máy ảnh là ảnh thật, nhỏ hơn vât.
9-
Khi nhìn một vật ở rất xa mắt và nhìn một vật ở gần mắt thì thể thủy tinh thay đổi như thế nào?
  A - 
Phồng lên rồi dẹt xuống.
  B - 
Dẹt xuống rồi phồng lên.
  C - 
Giữ nguyên trạng thái ban đầu.
  D - 
Cả A, B,C đều sai.
10-
Có thể kết luận như câu nào dưới đây:
  A - 
Chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua 1 lăng kính ta có thể được tai sáng xanh.
  B - 
Chiếu tia sáng đơn sắc đỏ qua 1 lăng kính ta có thể được tia sáng trắng.
  C - 
Chiếu tia sáng trắng qua 1 lăng kính ta có thể được tia sáng xanh.
  D - 
Chiếu tia sáng trắng qua 1 lăng kính ta có thể thu được tia sáng trắng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 92
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 189
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 171
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 146
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 10
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 77
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters