WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 48
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:59:10 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho mạch như hình vẽ:
Biết uAB = 80cos100πt (V); V1 chỉ 50V; V2 chỉ 10V. Điện trở các vôn kế rất lớn. Hệ số công suất của mạch là
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho mạch điện như hình vẽ.
Biết uAB = 300cos100πt (V). UMB = . Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 100W. Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn là :
  A - 
25 (Ω) và
  B - 
75 (Ω) và
  C - 
50 (Ω) và
  D - 
Tất cả đều sai
3-
Cho mạch điện như hình vẽ.
Biết , ampe kế chỉ 2A. Điện dung của tụ có giá trị
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Tất cả đều sai
4-
Cho mạch điện như hình vẽ.
Biết , , . Hiệu điện thế UFB có giá trị
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Mạch như hình vẽ:
Biết uAB = 150cos100πt V, UAM = 85V, UMB = 35V. Cuộn dây tiêu thụ công suất 40W. Tổng điện trở thuần của mạch AB là:
  A - 
35Ω
  B - 
40Ω
  C - 
75Ω
  D - 
Tất cả đều sai
6-
Mạch như hình vẽ:
Cuộn dây thuần cảm. uMP = 170cos100πtV; UC = 265V ; I = 0,5A và sớm pha so với uMP. Điện trở thuần và độ tự cảm có giá trị:
  A - 
170 (Ω) và 1,15H
  B - 
170 (Ω) và
  C - 
170 (Ω) và 0,115H
  D - 
Tất cả đều sai
7-
Mạch như hình vẽ:
Biết ; , . Số chỉ 2 vốn kế là bằng nhau và uAM lệch pha so với uMB (rad). Điện trở thuần R và độ tự cảm L có giá trị
  A - 
R = 150 Ω và
  B - 
R = 50 Ω và
  C - 
R = 150 Ω và
  D - 
Tất cả đều sai
8-
Mạch như hình vẽ.
Biết . V2 chỉ 75 V ; V1 chỉ 125 V. Độ lệch pha giữa uMNuMP là:
  A - 
(rad)
  B - 
(rad)
  C - 
(rad)
  D - 
Một giá trị khác
9-
Mạch như hình vẽ.
Biết ; . V2 chỉ 220 (V) ; V1 chỉ 220(V) . Điện trở các vôn kế rất lớn. R và L có giá trị
  A - 
20 (Ω) và
  B - 
10 (Ω) và
  C - 
10 (Ω) và
  D - 
Tất cả đều sai
10-
Mạch như hình vẽ.
Biết ; K đóng dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng (A) và lệch pha so với uAB. K mở, dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng 1,5(A) và nhanh pha hơn uAB góc . Điện trở thuần R và độ tự cảm L có giá trị là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
11-
Cho mạch như hình vẽ.
Biết UAB ổn định và f = 50 Hz, R= 60 Ω ; . RV1 = RV2 = . K đóng V1 chỉ 170V và uMN trễ pha hơn uAB (rad). K ngắt, C được điều chỉnh để mạch cộng hưởng. Số chỉ V1 và V2 lần lượt là:
  A - 
170 (V) và 212,5 (V)
  B - 
170 (V) và 212,5 (V)
  C - 
170 (V) và 100 (V)
  D - 
Tất cả đều sai
12-
Công thức nào sau đây dùng để tính hệ số công suất k của đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp nhau? Câu 133) Câu 134)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
13-
Một bàn ủi được coi như một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào mạng điện AC 110V − 50Hz. Khi mắc nó vào mạng AC 110V − 60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn ủi:
  A - 
Tăng lên.
  B - 
Giảm đi.
  C - 
Không đổi.
  D - 
Có thể tăng, có thể giảm.
14-
Công suất toả nhiệt trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào:
  A - 
Dung kháng.
  B - 
Cảm kháng.
  C - 
Điện trở.
  D - 
Tổng trở.
15-
Chọn phát biểu sai khi nói về ý nghĩa của hệ số công suất:
  A - 
Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng, chúng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
  B - 
Hệ số công suất càng lớn thì khi U,I không đổi công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.
  C - 
Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch điện càng lớn.
  D - 
Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí của mạch điện càng lớn.
16-
Mạch RLC nối tiếp có . Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch:
  A - 
Tăng 2 lần
  B - 
Giảm 2 lần
  C - 
Không đổi
  D - 
Tăng bất kỳ
17-
Chọn câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm RLC không phân nhánh.
  A - 
Là công suất tức thời
  B - 
Là P = UIcosφ
  C - 
Là P = RI2
  D - 
Là công suất trung bình trong một chu kì
18-
Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC với cosφ = 1 khi và chỉ khi:
  A - 
  B - 
P = U.I
  C - 
Z = R
  D - 
U ≠ UR
19-
Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, hệ số công suất của mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
20-
Hệ số công suất của một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC được tính bởi công thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
cosφ = R.Z
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 69
Vật lý hạt nhân - Đề 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 26
Dao động điều hòa - Đề 16
Đề Thi Số 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 67
Đề Thi Số 47
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 18
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters