WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:00:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đến những năm đầu thế kỉ XX, Nga là nước:
  A - 
Cộng hòa liên bang.
  B - 
Phong kiến.
  C - 
Cộng hòa.
  D - 
Đế quốc phong kiến.
2-
Trong quá trình hoạt động Đảng Quốc đại phân hóa thành:
  A - 
Phái Bảo thủ và Cấp tiến
  B - 
Phái Ôn hòa và Bạo động
  C - 
Phái Ôn hòa và Cấp tiến
  D - 
Phái Bảo thủ và Ôn hòa
3-
Đâu là tên tác phẩm nổi tiếng của Rút-xô?
  A - 
Khế ước xã hội.
  B - 
Tinh thần luật pháp.
  C - 
Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.
  D - 
Những lá thư triết học.
4-
Lịch sử gọi cuộc cải cách của Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế là gì?
  A - 
Cuộc cải cách kinh tế lần thứ nhất ở Nhật Bản
  B - 
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất ở Nhật Bản
  C - 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Nhật Bản
  D - 
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất ở Nhật Bản
5-
Phát minh nào sau đây không nằm trong những thành tựu về khoa học kĩ thuật những năm cuối thế kỉ XVIII - XIX?
  A - 
Phát minh ra máy tính điện tử.
  B - 
Phát minh ra xe lửa chạy trên đường sắt.
  C - 
Phát minh ra chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt.
  D - 
Phát minh ra bảng chữ cái điện tín.
6-
Những năm đầu thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây mới chỉ có hành động can thiệp nào ở châu Phi?
  A - 
Lập được các công ty thương mại ở đất liền.
  B - 
Lập các căn cứ quân sự.
  C - 
Lập được các khu tô giới.
  D - 
Đặt được một số căn cứ thương mại ven biển.
7-
Đâu là ý nghĩa của sự ra đời thuyết tiến hóa và di truyền?
  A - 
Khẳng định quá trình tiến hóa của con người là một quá trình tự nhiên không chịu tác động của yếu tố khách quan.
  B - 
Đập tan quan niệm về sự ra đời của sinh giới và tính chất biến đổi, tiến hóa của các loài.
  C - 
Khẳng định mọi sinh vật đều là sản phẩm của thượng đế và tính chất bất biến của các loài.
  D - 
Đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật và tính chất bất biến của các loài.
8-
Sự kiện nào làm thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng ở Nga những năm 1905 - 1907?
  A - 
Sự ra đời của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
  B - 
Cải cách nông nô ở Nga năm 1861.
  C - 
Lê-nin cho xuất bản báo Tia lửa.
  D - 
Thất bại của Nga trong chiến tranh Nga - Nhật.
9-
Cuối thế kỉ XIX, Mĩ tăng cường bành trướng ở khu vực nào?
  A - 
Châu Á Thái Bình Dương, châu Úc và Nam Mĩ.
  B - 
Ấn Độ Dương, Mĩ Latinh, châu Phi.
  C - 
Thái Bình Dương, Trung, Nam Mĩ.
  D - 
Châu Phi xích đạo, châu Á.
10-
Chiến thắng Van-mi giữa quân Pháp và liên minh Áo Phổ diễn ra vào thời gian nào?
  A - 
Ngày 20 - 9 - 1792.
  B - 
Ngày 12 - 9 - 1792.
  C - 
Ngày 22 - 9 - 1792.
  D - 
Ngày 10 - 9 - 1792.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters