WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 24
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:59:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Việc thôn tính phần lớn châu Âu đã dọn đường cho hành động nào sau đây của phát xít Đức?
  A - 
Chiếm toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
  B - 
Thôn tính Liên Xô.
  C - 
Tấn công Mĩ.
  D - 
Tấn công châu Phi.
2-
Đến tháng 05/1942, chiến sự ở Thái Bình Dương đã mang lại kết quả gì cho Nhật?
  A - 
Thống trị 8,5 triệu km2 đất và 1 tỉ dân ở châu Á - Thái Bình Dương.
  B - 
Thống trị 8,5 triệu km2 đất và 500 triệu dân ở Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
  C - 
Làm chủ 7 triệu km2 đất và 700 triệu dân ở châu Á.
  D - 
Thống trị 8.0 triệu km2 đất và 500 triệu dân ở Đông, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
3-
Đến hè 1941, ưu thế tấn công của Đức thể hiện như thế nào?
  A - 
Làm chủ Bắc, Tây âu và Nam Âu.
  B - 
Thôn tính các nước Đông và Nam Âu.
  C - 
Đã thống trị phần lớn châu Âu.
  D - 
Chuẩn bị tấn công vào Anh.
4-
Chiến tranh kì quặc diễn ra trong thời gian nào? Thực chất của chiến tranh là gì?
  A - 
09/1939 - 01/1940, kế hoạch nghi binh, đợi Đức sơ hở để tấn công.
  B - 
09/1939 - 05/1940, Anh - Pháp chờ thêm viện binh mới tấn công Đức.
  C - 
09/1939 - 06/1940, tiếp tục chính sách nhượng bộ của Anh - Pháp với Đức
  D - 
09/1939 - 04/1940, tiếp tục chính sách nhượng bộ của Anh - Pháp với Đức
5-
Sự kiện nào chứng minh cho đỉnh cao của chính sách nhượng bộ của Anh- Pháp với Đức?
  A - 
Hiệp ước Muy-ních.
  B - 
Hiệp ước Oa-sinh-tơn.
  C - 
Hiệp ước Béc-lin.
  D - 
Hiệp ước Véc-xai.
6-
Ngày 07/12/1941, ở Thái Bình Dương, có sự kiện gì?
  A - 
Nhật tấn công các thuộc địa Anh ở Đông Nam Á.
  B - 
Nhật tấn công các hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng
  C - 
Nhật xâm chiếm Đông Dương.
  D - 
Mĩ tuyên chiến với Nhật.
7-
Sau khi Đức đánh Ba Lan, thái độ của Anh - Pháp như thế nào?
  A - 
Anh - Pháp tuyên chiến với Đức ngay lập tức.
  B - 
Tiến hành "Chiến tranh kì quặc" với Đức.
  C - 
Anh - Pháp điều quân sang Ba Lan hỗ trợ.
  D - 
Kêu gọi Đức phải đình chiến.
8-
Đâu là điểm chung của các nước phát xít và Anh - Mĩ trước khi chiến tranh nổ ra?
  A - 
Có chung tham vọng bành trướng ở châu Á - Thái Bình Dương.
  B - 
Đều là các nước có nền kinh tế phát triển nhưng ít thuộc địa.
  C - 
Có chung mục tiêu gây chiến tranh để phân chia lại bộ mặt địa cầu.
  D - 
Có chung mâu thuẫn và mục tiêu tiêu diệt Liên Xô.
9-
Trước khi chiếm Tiệp Khắc, Hít-le đã tiến hành hoạt động nào?
  A - 
Tấn công Pháp.
  B - 
Tấn công Ba Lan.
  C - 
Sát nhập Áo vào Đức.
  D - 
Tấn công Xéc-bi.
10-
Ngày 29/09/1938 có sự kiện gì đã xảy ra?
  A - 
Ba Lan bị Đức thôn tính.
  B - 
Đức thôn tính Tiệp Khắc.
  C - 
Anh - Pháp kí hiệp ước Muy-ních với Đức.
  D - 
Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters