WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:34:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là:
  A - 
Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.
  B - 
Bất bình với thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công.
  C - 
Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa được giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.
  D - 
Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ Tổ quốc.
2-
Nguyên nhân chủ yếu nào khiến thực dân phương Tây, nhất là Anh, Pháp lại tranh giành Ấn Độ?
  A - 
Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lớn
  B - 
Ấn Độ đất rộng người đông, tài nguyên phong phú.
  C - 
Ấn Độ là miếng mồi ngon không thể bỏ qua
  D - 
Ấn Độ có truyền thống văn hóa lâu đời.
3-
Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự hình thành hai giai cấp mới, đó là:
  A - 
Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến
  B - 
Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản
  C - 
Giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản
  D - 
Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân
4-
Quân chính phủ Véc-xai bắt đầu tổng tấn công Công xã ở thành phố Pa-ri vào thời gian nào?
  A - 
Ngày 20 - 5 - 1871.
  B - 
Ngày 21 - 5 - 1871.
  C - 
Ngày 02 - 5 - 1871.
  D - 
Ngày 12 - 5 - 1871.
5-
Trong quá trình đấu tranh giai đoạn đầu, hình thức tổ chức nào của công nhân đã được ra đời?
  A - 
Các đảng cộng sản.
  B - 
Các công hội đỏ.
  C - 
Các công đoàn.
  D - 
Các đảng công nhân.
6-
Nắm quyền thống trị ở Đức là:
  A - 
Quý tộc phong kiến.
  B - 
Quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.
  C - 
Tư sản.
  D - 
Vua Đức.
7-
Nguyên nhân cơ bản nào khiến giới cầm quyền Đức điên cuồng chạy đua vũ trang âm mưu chia lại thị trường những năm cuối thế kỉ XIX - đầu XX?
  A - 
Vì bản chất đế quốc Đức là hiếu chiến.
  B - 
Vì Đức bước sang giai đoạn đế quốc khi phần lớn thuộc địa đều thuộc về Anh và Pháp.
  C - 
Vì Đức có mâu thuẫn với các nước Tây Âu.
  D - 
Vì Đức cần thuộc địa để phát triển kinh tế.
8-
Thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á gồm:
  A - 
Việt Nam, Lào, My-an-ma
  B - 
Việt Nam, Lào, Thái Lan
  C - 
Việt Nam, Lào, Cam-pup-chia
  D - 
Mã Lai, Việt Nam, Lào
9-
Đâu là khoảng thời gian tồn tại của Quốc tế thứ hai?
  A - 
1889 - 1915.
  B - 
1889 - 1914.
  C - 
1890 - 1913.
  D - 
1890 - 1918.
10-
Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha xảy ra vào năm nào?
  A - 
1899.
  B - 
1888.
  C - 
1889.
  D - 
1898.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters