Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:24:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phương án nào phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế Pháp sau cách mạng công nghiệp?
  A - 
Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần; độ dài đường sắt tăng 100km; có khoảng 27000 chiếc máy hơi nước (1870).
  B - 
Sản lượng gang, sắt tăng 6 lần; độ dài đường sắt tăng 200km; có khoảng 7000 chiếc máy hơi nước (1870).
  C - 
Sản lượng gang, sắt tăng 4 lần; độ dài đường sắt tăng 500km; có khoảng 17000 chiếc máy hơi nước (1870).
  D - 
Sản lượng gang, sắt tăng 5 lần; độ dài đường sắt tăng 1000km; có khoảng 5000 chiếc máy hơi nước (1870).
2-
Lễ tuyên bố thống nhất Đức (tháng 1 - 1871) được diễn ra tại đâu?
  A - 
Cung điện mùa Đông ở Nga.
  B - 
Cung điện của Hoàng gia Anh.
  C - 
Cung điện Véc-xai ở Pa-ri.
  D - 
Quảng trường Đỏ ở Nga.
3-
Nga Hoàng ban bố sắc lệnh "Giải phóng nông nô" vào thời gian nào?
  A - 
Tháng 1-1861
  B - 
Tháng 2-1861
  C - 
Tháng 3-1861
  D - 
Tháng 4-1861
4-
Việc đẩy mạnh hoạt động xâm lược các nước phương Đông của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ nhu cầu chủ yếu nào?
  A - 
Thị trường.
  B - 
Nguồn vàng bạc và châu báu.
  C - 
Nhân công.
  D - 
Hương liệu và gia vị.
5-
Đâu là hình ảnh chung nhất của các nước Á, Phi những năm cuối thế kỉ XIX?
  A - 
Đều bị biến thành sân sau của các nước tư bản phương Tây.
  B - 
Đều là các quốc gia độc lập nhưng lệ thuộc vào các nước phương Tây về mặt kinh tế.
  C - 
Đều bị biến thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.
  D - 
Đều trở thành đồng minh của các nước tư bản phương Tây.
6-
Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội:
  A - 
Nguyên thủy và phong kiến
  B - 
Tư bản
  C - 
Phong kiến
  D - 
Chiếm hữu nô lệ
7-
Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có:
  A - 
2 đẳng cấp
  B - 
3 đẳng cấp
  C - 
4 đẳng cấp
  D - 
Không có đẳng cấp
8-
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8-1789) và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp và tầng lớp nào?
  A - 
Tăng lữ.
  B - 
Tiểu tư sản.
  C - 
Vô sản.
  D - 
Tư sản.
9-
"Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu". Đó là câu nói của ai?
  A - 
An-be Anh-xtanh
  B - 
A Nô-ben
  C - 
Uyn-bơ Rai
  D - 
C. Xi-ôn-cốp-xki
10-
Đâu là thành tựu của nhân dân Xô Viết trong giáo dục Đại học cho đến năm 1932?
  A - 
Đào tạo được 398.000 người có trình độ đại học, 119.000 người có trình độ cao đẳng.
  B - 
Đào tạo được 118.000 người có trình độ đại học, 119.000 người có trình độ cao đẳng.
  C - 
Đào tạo được 278.000 người có trình độ đại học, 219.000 người có trình độ cao đẳng.
  D - 
Đào tạo được 198.000 người có trình độ đại học, 319.000 người có trình độ cao đẳng.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters