Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:57:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ai là tác giả của bài "Điếu văn đọc trước mộ Mác" ?
  A - 
Phri-đrích Ăng- ghen
  B - 
Vla-đi-mia I-lích Lê-nin
  C - 
Sác-lơ Đác-uyn
  D - 
Mác-xen Đê-prê
2-
Các Mác là người nước nào ?
  A - 
Đức
  B - 
Pháp
  C - 
Anh
  D - 
I-ta-li-a
3-
Các Mác không phải là :
  A - 
Nhà triết học
  B - 
Nhà sinh vật học
  C - 
Nhà lí luận chính trị
  D - 
Lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
4-
Đây không phải là đỉnh cao của tư tưởng thế kỉ XIX :
  A - 
Triết học cổ điển Đức
  B - 
Triết học Hi Lạp cổ đại
  C - 
Kinh tế chính trị cổ điển Anh
  D - 
Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp
5-
Ăng-ghen đã cùng Các Mác soạn thảo nhiều tác phẩm, trong đó có :
  A - 
Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền
  B - 
Tuyên ngôn Độc lập
  C - 
Tuyên ngôn Đảng Cộng sản
  D - 
Tuyên ngôn của giai cấp vô sản
6-
"Ngày 14 tháng ba, buổi chiều, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ". Đó là ngày 14 tháng ba của năm nào ?
  A - 
1881
  B - 
1882
  C - 
1883
  D - 
1884
7-
Đánh giá cống hiến quan trọng của Mác đối với nhân loại, tác giả bài điếu văn đã so sánh với :
  A - 
Mác-xen Đê-prê thực hiện việc truyền tải điện công nghiệp đầu tiên trên thế giới.
  B - 
Đác-uyn tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ
  C - 
Ác-si-mét tìm ra quy luật về sức đẩy của nước
  D - 
Niu-tơn tìm ra trọng lực
8-
Hệ thống học thuyết của Mác không có thành tựu này ?
  A - 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
  B - 
Chủ nghĩa duy vật lịch sử
  C - 
Học thuyết kinh tế mác-xít
  D - 
Chủ nghĩa hiện sinh
9-
Với học thuyết của mình, Mác đã chỉ ra :
  A - 
Quy luật phát triển của lịch sử loài người
  B - 
Quy luật phát triển của xã hội chiếm hữu nô lệ
  C - 
Quy luật phát triển của xã hội phong kiến
  D - 
Quy luật phát triển của xã hội tư sản
10-
Phát hiện của Mác có ý nghĩa :
  A - 
Mang lại một ánh sáng mới trong khi tất cả các công trình nghiên cứu trước đó của các nhà kinh tế xã hội vẫn đều mò mẫm trong bóng tối.
  B - 
Mở ra một trang mới cho lịch sử khoa học nghiên cứu về sự tiến hóa của loài người.
  C - 
Chấm dứt tình trạng người bóc lột người trên phạm vi toàn thế giới.
  D - 
Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh chống áp bức và giải phóng dân tộc.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 02
Vội Vàng - Bài 01
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 07
Những Người Khốn Khổ
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 05
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Nguyễn Khuyến
Nhật Kí Trong Tù
Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí - Bài 02
Hầu Trời
Tế Cấp Bát Điều - Bài 02
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 01
Vội Vàng - Bài 02
Xuất Dương Lưu Biệt
Từ Ấy
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 01
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 02
Đây Thôn Vĩ Dạ
Hai Đứa Trẻ
Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters