Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:16:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dòng nào nói chính xác nhất về "Chiếu cầu hiền" ?
  A - 
"Chiếu cầu hiền" do vua Quang Trung viết.
  B - 
"Chiếu cầu hiền" do Ngô Thì Nhậm viết.
  C - 
"Chiếu cầu hiền" của vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết thay.
  D - 
"Chiếu cầu hiền" do vua Quang Trung đọc cho Ngô Thì Nhậm viết.
2-
Trường hợp ra đời của "Chiếu cầu hiền" giống như sự ra đời của tác phẩm nào?
  A - 
Chiếu dời đô
  B - 
Hịch tướng sĩ
  C - 
Nam quốc sơn hà
  D - 
Đại cáo bình Ngô
3-
"Chiếu cầu hiền" được viết trong khoảng thời gian nào ?
  A - 
Trước 1788, lúc triều đình phong kiến Lê – Trịnh sắp sụp đổ.
  B - 
Khoảng 1788 – 1789, lúc Tây Sơn vừa thu phục Thăng Long, hoàn toàn thay thế triều Lê – Trịnh.
  C - 
Lúc Quang Toản vừa nối ngôi Quang Trung.
  D - 
Tất cả đều sai.
4-
Dòng nào nói không đúng về Ngô Thì Nhậm ?
  A - 
Ngô Thì Nhậm là một nhà nho tài trí, theo giúp Tây Sơn từ buổi đầu khởi nghĩa.
  B - 
Ngô Thì Nhậm người làng Tả Thanh Oai, nay thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội.
  C - 
Ngô Thì Nhậm đã từng làm quan cho triều đình Lê – Trịnh.
  D - 
Ngô Thì Nhậm có nhiều đóng góp cho triều đại Tây Sơn. Nhiều văn kiện, giấy tờ quan trọng của Tây Sơn do ông soạn thảo.
5-
"Chiếu cầu hiền" được viết theo thể văn gì ?
  A - 
Văn xuôi tự sự
  B - 
Văn luận thuyết
  C - 
Văn xuôi trữ tình
  D - 
Tùy bút
6-
Mục đích của "Chiếu cầu hiền" là :
  A - 
Kêu gọi các tầng lớp nhân dân dốc sức vì đất nước.
  B - 
Chiêu dụ trí thức cả nước ủng hộ Tây Sơn.
  C - 
Thuyết phục sĩ phu Bắc Hà cộng tác với Tây Sơn.
  D - 
Thông báo rộng rãi chiến thắng của Tây Sơn.
7-
"Người hiền" là người như thế nào ?
  A - 
Người hiền lành, nhân hậu
  B - 
Người có tài
  C - 
Người có đức
  D - 
Người có tài và đức
8-
Vua Quang Trung "cầu hiền" nhằm mục đích gì ?
  A - 
Xoa dịu mâu thuẫn giữa những bề tôi cũ của triều đình Lê – Trịnh với Tây Sơn.
  B - 
Thuyết phục người tài phục vụ cho triều đại mới, góp sức xây dựng đất nước.
  C - 
Tăng thêm thế lực cho triều đại Tây Sơn.
  D - 
Huy động sức mạnh nhân dân để đối đầu với họa ngoại xâm.
9-
Câu văn nào cho thấy rõ nhất thái độ cầu hiền rất chân thành, khiêm tốn của vua Quang Trung ?
  A - 
Từng nghe : Việc xử thế của người hiền cũng như vì sao sáng trên trời. Sao tất phải chầu về Bắc thần, người hiền tất phải để cho thiên tử sử dụng.
  B - 
Trẫm hiện đương ngồi bên mép chiếu, chăm chú lắng nghe, sớm hôm mong mỏi.
  C - 
Hay trẫm là người ít đức, không xứng để những người ấy phò tá chăng ?
  D - 
Những ai có tài đức, đều nên đưa ra thi thố, để được rỡ ràng chốn vương đình, một lòng cung kính để cùng hưởng phúc tôn vinh.
10-
Dòng nào không phải là khó khăn của buổi đầu xây dựng đất nước được nói đến trong bài chiếu ?
  A - 
Kỉ cương triều đình còn nhiều thiếu sót.
  B - 
Các anh tài tại triều đình thì giữ lời, ngậm tăm như ngựa đứng trong hàng nghi lễ.
  C - 
Dân khốn khổ còn chưa hồi sức.
  D - 
Việc giáo hóa đạo đức chưa thấm nhuần.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 02
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Vội Vàng - Bài 01
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 01
Đây Thôn Vĩ Dạ
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 01
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 01
Sa Hành Đoản Ca
Vịnh Khoa Thi Hương
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 01
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 02
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 02
Hai Đứa Trẻ
Lão Goriot - Bài 01
Tràng Giang
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 04
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 01
Vội Vàng - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 05
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 02
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters