Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:15:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dòng nào không phải là đặc điểm của tình hình lịch sử - xã hội ở Việt Nam thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?
  A - 
Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch bình định Việt Nam.
  B - 
Không khí xã hội Việt Nam trở nên rất ngột ngạt, đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ.
  C - 
Mâu thuẫn giữa dân tộc và bọn thực dân, giữa quần chúng lao động và bọn bóc lột càng trở nên sâu sắc, quyết liệt, thúc đẩy lịch sử chuyển biến mau lẹ.
  D - 
Những giai cấp mới, tầng lớp mới như tư sản, công nhân, tiểu tư sản lần đầu tiên xuất hiện và ngày càng đông đảo.
2-
Đây không phải là một đặc điểm của tình hình văn hóa Việt Nam Nam thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 :
  A - 
Văn hóa Việt Nam bắt đầu mở rộng tiếp xúc với văn hóa phương Tây mà chủ yếu là văn hóa Pháp.
  B - 
Chữ Hán, chữ Nôm tiếp tục khẳng định ưu thế trên nhiều lĩnh vực, từ hành chính, công vụ đến văn chương nghệ thuật.
  C - 
Lớp thanh niên trí thức Tây học ngày càng đông đảo, tập trung ở thành thị, trở thành lực lượng nòng cốt trong đời sống văn hóa.
  D - 
Phong trào dịch thuật, nghề nào chí, in ấn và xuất bản,… phát triển mạnh.
3-
Dòng nào thể hiện đúng 3 chặng phát triển của thời kì văn học này ?
  A - 
1900 – 1910 ; 1910 – 1920 ; 1920 – 1945
  B - 
1900 – 1920 ; 1920 – 1930 ; 1930 – 1945
  C - 
1900 – 1930 ; 1930 – 1940 ; 1940 – 1945
  D - 
1900 – 1910 ; 1910 – 1930 ; 1930 – 1945
4-
Chặng thứ nhất không có sự kiện này :
  A - 
Duy tân
  B - 
Cần vương
  C - 
Đông du
  D - 
Đông Kinh nghĩa thục
5-
Thơ văn yêu nước ở chặng thứ nhất nổi bật nhất là những tác phẩm của :
  A - 
Phan Bội Châu
  B - 
Phan Chu Trinh
  C - 
Ngô Đức Kế
  D - 
Huỳnh Thúc Kháng
6-
"Hoàng Tố Anh hàm oan" (1910) của Trần Thiên Trung là tác phẩm :
  A - 
Văn xuôi viết bằng chữ Nôm
  B - 
Văn xuôi viết bằng chữ Hán
  C - 
Văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ
  D - 
Văn xuôi viết bằng tiếng Pháp
7-
Yếu tố nào không phải là yếu tố quan trọng kích thích sự phát triển của nền quốc văn mới đầu thế kỉ XX ?
  A - 
Chữ quốc ngữ
  B - 
Báo chí
  C - 
Phong trào dịch thuật
  D - 
Tư tưởng cách mạng
8-
Tác giả nào không phải là cây bút tiểu thuyết tiêu biểu ở chặng đường thứ hai ?
  A - 
Nguyễn Bá Học
  B - 
Hồ Biểu Chánh
  C - 
Hoàng Ngọc Phách
  D - 
Trọng Khiêm
9-
"Với hàng chục tác phẩm tương đối bề thế được ấn hành từ khoảng năm 1913 đến năm 1930", ông là cây bút tiểu thuyết nổi bật ở trong Nam. Ông là ai ?
  A - 
Nguyễn Bá Học
  B - 
Hồ Biểu Chánh
  C - 
Hoàng Ngọc Phách
  D - 
Trọng Khiêm
10-
Ở chặng đường thứ hai, Đông Hồ và Tương Phố là những tên tuổi được ghi nhớ ở thể loại nào ?
  A - 
Tiểu thuyết
  B - 
Truyện ngắn
  C - 
Tùy bút, bút kí
  D - 
Kịch nói
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Vội Vàng - Bài 02
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 01
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 01
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 03
Sa Hành Đoản Ca
Hai Đứa Trẻ
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 02
Vội Vàng - Bài 02
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Tế Cấp Bát Điều - Bài 01
Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 07
Vội Vàng - Bài 01
Hầu Trời
Người Trong Bao
Tương Tư
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 02
Romeo Và Juliet
Những Người Khốn Khổ
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters