Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Xuất Dương Lưu Biệt
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:10:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ai là tác giả của bài "Xuất dương lưu biệt" ?
  A - 
Phan Châu Trinh
  B - 
Phan Bội Châu
  C - 
Nguyễn Thượng Hiền
  D - 
Tăng Bạt Hổ
2-
Dòng nào nói không đúng về tác giả "Xuất dương lưu biệt" ?
  A - 
Biệt hiệu chính là Sào Nam, người làng Đan Nhiệm, nay thuộc xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
  B - 
Khi phong trào Cần vương chống Pháp thất bại, ông là một trong những nhà nho Việt Nam đầu tiên nuôi ý tưởng đi tìm một con đường cứu nước mới.
  C - 
Ông lập ra tổ chức cách mạng theo đường lối cách mạng vô sản đầu tiên ở nước ta là Hội Duy Tân (1904).
  D - 
Không những là nhà cách mạng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc suốt mấy chục năm đầu thế kỉ XX, ông còn là nhà văn lớn, đã để lại một kho tàng thơ văn đồ sộ vào bậc nhất trong lịch sử văn học Việt Nam.
3-
Bài thơ "Xuất dương lưu biệt" ra đời trong hoàn cảnh :
  A - 
Sau 1905, ông lên đường sang Trung Quốc để lãnh đạo phong trào Đông du
  B - 
Sau 1905, ông lên đường sang Nhật Bản để lãnh đạo phong trào Đông du
  C - 
Sau 1905, ông lên đường sang Thái Lan để lãnh đạo phong trào Đông du
  D - 
Sau 1905, ông lên đường sang Sing-ga-po để lãnh đạo phong trào Đông du
4-
Bài thơ "Xuất dương lưu biệt" được viết bằng :
  A - 
Chữ Hán, thể thất ngôn bát cú
  B - 
Chữ Nôm, thể thất ngôn bát cú
  C - 
Chữ quốc ngữ, thể thất ngôn bát cú
  D - 
Chữ Nôm, thể song thất lục bát
5-
Tác giả nói đến "chí làm trai" tức là nói đến :
  A - 
Lẽ sống của thanh niên
  B - 
Lẽ sống của đấng trượng phu
  C - 
Lẽ sống của con người
  D - 
Tất cả đều đúng
6-
"Chí làm trai" theo quan niệm của tác giả là :
  A - 
Phải cao đẹp
  B - 
Phải kì lạ
  C - 
Phải tài giỏi
  D - 
Phải liều lĩnh
7-
Trong hai câu đầu, nhân vật trữ tình dám đối mặt với ..... để tự khẳng định chí nam nhi ?
  A - 
đất trời
  B - 
bốn biển
  C - 
năm châu
  D - 
thế giới
8-
Câu nào dưới đây có ý nghĩa giống với câu "Há để càn khôn tự chuyển dời" ?
  A - 
Chí làm trai nam, bắc, tây, đông – Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn biển (Nguyễn Công Trứ)
  B - 
Công danh nam tử còn vương nợ – Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu (Phạm Ngũ Lão)
  C - 
Làm trai cho đáng nên trai – Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng (Ca dao)
  D - 
Giang sơn còn tô vẽ mặt nam nhi – Sinh thời thế phải xoay nên thời thế (Phan Bội Châu)
9-
Câu thơ nào nói đến khát vọng lưu danh thiên cổ ?
  A - 
Ư bách niên trung tu hữu ngã
  B - 
Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy
  C - 
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế
  D - 
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si
10-
Câu thơ nào bộc lộ khát vọng tìm con đường mới để cứu nước của một nhà nho ngang tàng, táo bạo ?
  A - 
Giang sơn tử hĩ sinh đồ nhuế
  B - 
Hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si
  C - 
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ
  D - 
Thiên trùng bạch lãng nhất tề phi
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 02
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Vội Vàng - Bài 01
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 07
Tràng Giang
Bài Thơ Số 28
Hai Đứa Trẻ
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí - Bài 02
Nguyễn Khuyến
Từ Ấy
Đây Thôn Vĩ Dạ
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 02
Lão Goriot - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 05
Sa Hành Đoản Ca
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 02
Người Trong Bao
Romeo Và Juliet
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 02
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters