Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:12:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thể loại nào du nhập từ phương Tây lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam ?
  A - 
Tiểu thuyết
  B - 
Truyện ngắn
  C - 
Tùy bút, bút kí
  D - 
Kịch nói
2-
Trong số những tác phẩm dưới đây của Nguyễn Ai Quốc, tác phẩm nào là tập phóng sự chính luận ?
  A - 
Bản án chế độ thực dân Pháp
  B - 
Vi hành
  C - 
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
  D - 
Lời than vãn của bà Trưng Trắc
3-
Những tác phẩm nói trên của Nguyễn Ai Quốc được viết bằng :
  A - 
Chữ Hán
  B - 
Chữ Nôm
  C - 
Chữ quốc ngữ
  D - 
Tiếng Pháp
4-
Trong chặng đường thứ hai, "tuy chưa thể thật sự làm nên một cuộc cách mạng trong thơ, nhưng với ông, lần đầu tiên thơ Việt Nam có những tác phẩm phóng túng, tràn đầy tình cảm, cảm xúc,… "cái tôi" cá nhân của nhà thơ được bộc lộ một cách khá chân thành và tự do". Đó là nhà thơ nào ?
  A - 
Xuân Diệu
  B - 
Huy Cận
  C - 
Tản Đà
  D - 
Á Nam Trần Tuấn Khải
5-
Ông có "những bài thơ sử dụng rộng rãi các điệu thơ ca dân gian để thể hiện tình cảm yêu nước kín đáo mà không kém phần thiết tha". Ông là ai ?
  A - 
Xuân Diệu
  B - 
Huy Cận
  C - 
Tản Đà
  D - 
Á Nam Trần Tuấn Khải
6-
Ai không phải là cây bút truyện ngắn xuất sắc ở chặng đường thứ ba ?
  A - 
Nguyễn Công Hoan
  B - 
Thạch Lam
  C - 
Nam Cao
  D - 
Vũ Trọng Phụng
7-
Nhóm Tự lực văn đoàn không có nhà văn này :
  A - 
Khái Hưng
  B - 
Nhất Linh
  C - 
Nguyễn Tuân
  D - 
Thạch Lam
8-
Ông không phải là nhà văn hiện thực :
  A - 
Hoàng Đạo
  B - 
Ngô Tất Tố
  C - 
Nguyên Hồng
  D - 
Mạnh Phú Tư
9-
Dòng nào nói không đúng về nhóm Tự lực văn đoàn :
  A - 
Nhóm văn học xuất hiện trên văn đàn công khai năm 1932, chính thức tuyên bố thành lập năm 1933, hoạt động mạnh đến năm 1940.
  B - 
Cơ quan ngôn luận của nhóm thời kì đầu là tuần báo Phong hóa, từ 1936 là tuần báo Ngày nay.
  C - 
Nhóm đã đề xướng cuộc vận động văn hóa mới, chống lễ giáo phong kiến,đòi giải phóng cá nhân, khẳng định yêu cầu thay đổi xã hội theo hướng cách mạng vô sản.
  D - 
Đây là một văn đoàn đã có nhiều đóng góp cho việc đổi mới văn học đương thời, đặc biệt là ở thể loại tiểu thuyết.
10-
Dòng nào nói không đúng về phong trào Thơ mới ?
  A - 
Một phong trào thơ dấy lên từ năm 1932, tập hợp khá đông đảo các nhà thơ trẻ từ Bắc chí Nam.
  B - 
Họ chống lại lối thơ cũ, đề xướng việc đổi mới thơ ca để giải phóng cho cảm hứng.
  C - 
Phong trào này đã đạt được nhiều thành tựu và góp phần hết sức quan trọng vào quá trình hiện đại hóa nền thơ ca Việt Nam.
  D - 
Lực lượng chủ yếu của phong trào này là các nhà nho có tư tưởng hết sức tiến bộ.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 02
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Vội Vàng - Bài 01
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 03
Bài Thơ Số 28
Tế Cấp Bát Điều - Bài 01
Vội Vàng - Bài 02
Tế Cấp Bát Điều - Bài 02
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 02
Xuất Dương Lưu Biệt
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 07
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 05
Thượng Kinh Kí Sử - Lê Hữu Trác - Bài 01
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 01
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 01
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 01
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Nhật Kí Trong Tù
Hai Đứa Trẻ
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters