Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:13:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đổ 15ml đường vào 40ml nước, thể tích hỗn hợp nước đường là?
  A - 
45ml.
  B - 
60ml.
  C - 
Lớn hơn 55ml.
  D - 
Nhỏ hơn 55ml.
2-
Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào?
  A - 
Khí và rắn.
  B - 
Rắn, lỏng, khí.
  C - 
Lỏng và rắn.
  D - 
Lỏng và khí.
3-
Nhận xét nào sau đây là sai?
  A - 
Phân tử và nguyên tử chuyển động không liên tục.
  B - 
Phân tử là một nhóm nguyên tử kết hợp lại.
  C - 
Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.
  D - 
Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
4-
Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào?
  A - 
Khí và chân không.
  B - 
Rắn, lỏng, khí.
  C - 
Lỏng và rắn.
  D - 
Lỏng và khí.
5-
Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chuyển động phân tử chất lỏng?
  A - 
Hỗn độn.
  B - 
Không ngừng.
  C - 
Không liên quan đến nhiệt độ.
  D - 
Là nguyên nhận gây ra hiện tượng khuếch tán.
6-
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra:
  A - 
Chỉ ở chất lỏng
  B - 
Chỉ ở chất rắn
  C - 
Chỉ ở chất lỏng và chất rắn
  D - 
ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí.
7-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
  A - 
Dẫn nhiệt
  B - 
Đối lưu
  C - 
Bức xạ nhiệt
  D - 
Dẫn nhiệt và đối lưu
8-
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết :
  A - 
phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
  B - 
phần nhiệt lượng không được chuyển thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
  C - 
nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
  D - 
phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường chung quanh khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
9-
Nhiệt năng của một vật tăng khi:
  A - 
vật truyền nhiệt cho vật khác.
  B - 
vật thực hiện công lên vật khác.
  C - 
chuyển của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên.
  D - 
chuyển động của vật nhanh lên.
10-
Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau. Cốc 1 đựng rựơu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá chưa tan ( Cho biết C1 = 2500J/kg.K ; C2 = 4200J/kg.K C3 = 1800J/kg.K)
  A - 
Δto1 = Δto2 = Δto3
  B - 
Δto1 > Δto2 > Δto3
  C - 
Δto1 < Δto2 < Δto3
  D - 
Δto2 < Δto1 < Δto3
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters