Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 32
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:52:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đơn vị vận tốc là:
  A - 
km/h
  B - 
m.s
  C - 
Km.h
  D - 
s/m
2-
Trong các chuyển động sau đây , chuyển động nào là chuyển động đều?
  A - 
Nam đi học từ nhà đến trường bằng xe đạp.
  B - 
Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
  C - 
Một quả bóng đang lăn trên sân cỏ.
  D - 
Chuyển động của đoàn tàu hoả khi rời ga.
3-
Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
  A - 
Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường lúc phanh gấp.
  B - 
Lực giữ cho vật còn đứng yên trên mặt bàn bị nghiêng.
  C - 
Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
  D - 
Lực xuất hiện khi viên bi lăn trên mặt sàn.
4-
Câu nào nói về áp suất là đúng?
  A - 
Áp suất là lực tác dụng lên mặt bị ép.
  B - 
Áp suất là lực ép vuông góc với mặt bị ép.
  C - 
Áp suất là lực tác dụng lên một đơn vị diện tích.
  D - 
Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
5-
Hai người đi xe đạp chuyển động đều, người thứ nhất đi với vận tốc 15km/h, người thứ hai đi với vận tốc 4,5m/s.
  A - 
Người thứ nhất đi nhanh hơn.
  B - 
Hai người đi với vận tốc như nhau.
  C - 
Người thứ hai đi nhanh hơn.
  D - 
Cả A,C đều đúng.
6-
Hai bình A,B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ cao. Hỏi sau khi mở khoá k, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình kia không?
  A - 
Không , vì độ cao của cột chất lỏng ở hai bình bằng nhau.
  B - 
Dầu chảy sang nước vì lượng dầu nhiều hơn.
  C - 
Dầu chảy sang nước vì dầu nhẹ hơn.
  D - 
Nước chảy sang dầu vì áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng của nước lớn hơn của dầu.
7-
Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước thỏi nào chịu lực đẩy Acsimet lớn hơn?
  A - 
Thỏi nhôm.
  B - 
Thỏi thép.
  C - 
Lực đẩy lên thỏi nhôm lớn hơn lực đẩy lên thỏi thép.
  D - 
Lực đẩy lên thỏi nhôm bằng lực đẩy lên thỏi thép.
8-
Tàu to và nặng hơn kim. Thế mà tàu nổi , kim chìm tại sao?
  A - 
Do lực đẩy Acsimet tác dụng lên tàu lớn hơn trọng lượng riêng của tàu.
  B - 
Do lực đẩy Acsimet tác dụng lên tàu lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
  C - 
Do lực đẩy Acsimet tác dụng lên tàu lớn hơn trọng lượng của tàu.
  D - 
Do lực đẩy Acsimet tác dụng lên tàu nhỏ hơn trọng lượng của tàu.
9-
Cho ba bình, bình 1 đựng rượu, bình 2 đựng nước, bình 3 đựng nước pha muối với thể tích như nhau. Gọi p1, p2, p3 là áp suất các chất lỏng tác dụng lên đáy bình 1, 2, 3. Biểu thức nào đúng?
  A - 
p3 > p2 > p1
  B - 
p2 > p3 > p1
  C - 
p1 > p2 > p3
  D - 
p3 > p1 > p2
10-
Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào?
  A - 
36m/s
  B - 
36000m/s
  C - 
100m/s
  D - 
10m/s
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters