Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:56:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình ảnh "quạt ước" trong câu thơ "Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề"chỉ ý gì ?
  A - 
Chiếc quạt tặng nhau ngỏ lời ước hẹn
  B - 
Chiếc quạt có ghi lời ước hẹn
  C - 
Cầm chiếc quạt mà nói lời ước hẹn
  D - 
Chỉ chiếc quạt mà nói lời ước hẹn
2-
Hình ảnh "chén thề" trong câu thơ "Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề"chỉ ý gì ?
  A - 
Cùng uống chén rượu thề nguyền chung thủy
  B - 
Lời thề tràn đầy như chén rượu
  C - 
Chén đựng mảnh giấy ghi lời thề
  D - 
Cắt máu vào chén rượu để ăn thề với nhau
3-
Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau :
Sự đâu sóng gió bất kì
......... khôn lẽ hai bề vẹn hai.

  A - 
Hiếu nghĩa
  B - 
Hiếu tình
  C - 
Nghĩa tình
  D - 
Duyên tình
4-
Dòng nào dưới đây không có nghĩa chỉ "âm phủ" ?
  A - 
chín suối
  B - 
cửu tuyền
  C - 
cửu trùng
  D - 
dạ đài
5-
Trong câu thơ "Chiếc vành với bức tờ mây", "chiếc vành" là gì ?
  A - 
vành khăn
  B - 
vòng đeo cổ
  C - 
vòng đeo tay
  D - 
Tất cả đều sai
6-
Trong câu thơ "Chiếc vành với bức tờ mây", "bức tờ mây" là gì ?
  A - 
bức tranh vẽ cảnh mây
  B - 
tờ giấy có trang trí hình mây
  C - 
bức tranh có đóng khung bằng sợi mây
  D - 
Tất cả đều sai
7-
Dòng nào không phải là kỉ vật Kiều trao lại cho Thúy Vân ?
  A - 
chiếc vành
  B - 
bức tờ mây
  C - 
phím đàn
  D - 
keo loan
8-
Cụm từ nào có cấu trúc không giống với các cụm từ còn lại ?
  A - 
quạt ước
  B - 
chén thề
  C - 
hương nguyền
  D - 
phím đàn
9-
Câu thơ "Trông ra ngọn cỏ lá cây – Thấy hiu hiu gió thì hay chị về" bộc lộ tâm trạng gì của Thúy Kiều ?
  A - 
Kiều muốn Thúy Vân khi buồn hãy nhìn cây cỏ do chính tay chị trồng mà nhớ đến chị.
  B - 
Kiều đau khổ đến mức tưởng chừng như mình đã chết, mai sau hồn trở về trong ngọn gió, vương vấn nơi ngọn cỏ lá cây.
  C - 
Kiều muốn Thúy Vân thay mình chăm sóc cây cỏ ngoài sân nhà chờ chị trở về.
  D - 
Tất cả đều sai.
10-
"Bồ liễu" trong câu thơ "Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai" có nghĩa là gì ?
  A - 
Bồ thóc và cây liễu
  B - 
Cỏ bồ và cây liễu
  C - 
Cây bồ quân và cây liễu
  D - 
Tất cả đều sai
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 03
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 01
Về Luân Lí Xã Hội Ở Nước Ta
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách Mạng tháng 8 năm 1945 - Bài 02
Romeo Và Juliet
Hai Đứa Trẻ
Vịnh Khoa Thi Hương
Lão Goriot - Bài 01
Hầu Trời
Đây Thôn Vĩ Dạ
Từ Ấy
Tràng Giang
Nhật Kí Trong Tù
Vội Vàng - Bài 02
Vội Vàng - Bài 01
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Lão Goriot - Bài 02
Người Trong Bao
Xuất Dương Lưu Biệt
Đề Xuất
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 06
Tương Tư
Điếu Văn Đọc Trước Mộ Mác
Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu - Bài 01
Sa Hành Đoản Ca
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 04
Vội Vàng - Bài 01
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 01
Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc - Bài 03
Xuất Dương Lưu Biệt
Tế Cấp Bát Điều - Bài 02
Lão Goriot - Bài 02
Truyện Kiều - Nguyễn Du - Bài 02
Vũ Trung Tùy Bút - Bài 01
Đây Thôn Vĩ Dạ
Chiếu Cầu Hiền - Bài 01
Người Trong Bao
Bài Ca Ngất Ngưởng - Bài 01
Thượng Kinh Kí Sử - Lê Hữu Trác - Bài 01
Tràng Giang
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters