WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:23:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt một con búp bê đứng yên trên xe lăn rồi bất chợt đẩy xe về phía trước. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào?
  A - 
Ngã về phía trước.
  B - 
Ngã về phía sau.
  C - 
Ngã sang phải.
  D - 
Ngã sang trái.
2-
Một vật được coi là đứng yên so với vật mốc khi:
  A - 
vật đó không chuyển động.
  B - 
vật đó không dịch chuyển theo thời gian.
  C - 
vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc.
  D - 
khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không thay đổi.
3-
Phương án có thể giảm được ma sát là:
  A - 
tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc.
  B - 
tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
  C - 
tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc.
  D - 
tăng diện tích của mặt tiếp xúc.
4-
Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:
  A - 
đột ngột giảm vận tốc.
  B - 
đột ngột tăng vận tốc.
  C - 
đột ngột rẽ sang trái.
  D - 
đột ngột rẽ sang phải.
5-
Một vật chuyển động thẳng đều với tốc độ 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 0,2km là:
  A - 
50s
  B - 
40s
  C - 
25s
  D - 
10s
6-
Một người đứng trên ô tô buýt đang chạy trên đường. Trong các câu sau đây, câu nào không đúng?
  A - 
Người đó chuyển động so với mặt đường
  B - 
Người đó chuyển động so với ô tô
  C - 
Người đó chuyển động so với cột điện
  D - 
Người đó đứng yên so với người lái
7-
Một người đi xe đạp trong 30 phút với vận tốc là 20 km/h. Quãng đường người đó đi đươc là:
  A - 
8 Km
  B - 
12 Km
  C - 
9 Km
  D - 
10 Km
8-
Biểu diễn véctơ lực phải thể hiện được đầy đủ các yếu tố sau:
  A - 
Phương và chiều
  B - 
Độ lớn, phương và chiều
  C - 
Điểm đặt, phương và chiều
  D - 
Điểm đặt, phương và chiều, độ lớn
9-
Một ô tô có trọng lượng 10.000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất là 200 cm2 . Áp suất của ô tô tác dụng lên mặt đường là:
  A - 
500.000 N/m2
  B - 
50 N/m2
  C - 
2000.000 N/m2
  D - 
50.000 N/m2
10-
Một thỏi đồng có trọng lượng 12N khi nhúng vào nước thì trọng lượng của nó chỉ còn 8,4N. lực đẩy Acsimét của nước tác dụng vào thỏi đồng có độ lớn:
  A - 
20,4 N
  B - 
3,6 N
  C - 
8,4 N
  D - 
Một giá trị khác
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters