WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:12:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vật có khối lượng riêng nào sau đây có thể nổi trên nước ở nhiệt độ phòng?
  A - 
95g/cm3
  B - 
0,94g/cm3
  C - 
1,1g/cm3
  D - 
9,5g/cm3
2-
Áp suất của nước thay đổi như thế nào theo độ sâu (tính từ mặt thoáng)?
  A - 
Tăng 1atm/m.
  B - 
Giảm 1atm/m.
  C - 
Giảm 10.000Pa/m.
  D - 
Tăng 10.000Pa/m.
3-
Tìm câu sai trong những câu dưới đây:
  A - 
Nước trong đập chắn của nhà máy thủy điện có khả năng sinh công sơ học.
  B - 
Hàng ngày, người nông dân và công nhân trong quá trình lao động của mình đã tiêu tốn nhiều công cơ học vì họ đã sử dụng sức của cơ bắp.
  C - 
Thầy cô giáo khi đi lại trên bục giảng cũng tiêu tốn không ít công cơ học.
  D - 
Lực hút của quả đất đối với viên bi đã sinh ra một công cơ học làm cho nó chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.
4-
Khi cần phải thay vỏ ô tô người ta cần phải nâng ô tô lên sao cho bánh xe cao hơn mặt đường một ít. Trong các phương án sau đây e chọn phương án nào có lợi nhất:
  A - 
Sử dụng một hệ thống gồm 1 ròng rọc động và một ròng rọc cố định.
  B - 
Sử dụng đòn bẩy.
  C - 
Sử dụng kích (con đội).
  D - 
Sử dụng mặt phẳng nghiêng.
5-
Câu nào sau đây đúng:
  A - 
Hiệu suất của một máy cơ càng lớn nếu càng được lợi về lực.
  B - 
Hiệu suất của máy càng lớn nếu ma sát càng nhỏ.
  C - 
Hiệu suất của máy càng lớn nếu ma sát càng lớn.
  D - 
Hiệu suất của máy càng lớn nếu càng được lợi về đường đi.
6-
Trong đời sống hàng ngày, để di chuyển trên một đoạn đường dài người ta thường dùng xe đạp thay vì đi bộ. Em hãy cho biết trong trường hợp này ta được lợi gì?
  A - 
Công
  B - 
Đường đi
  C - 
Thời gian
  D - 
Lực
7-
Khi làm các đường ô tô qua đèo người ta phải làm các đường ngoằn nghèo rất dài để:
  A - 
Giảm quãng đường
  B - 
Tăng ma sát
  C - 
Giảm lực kéo của ô tô
  D - 
Tăng lực kéo của ô tô
8-
Để cẩu hàng ở các cang người ta thường sử dụng các cần cẩu có các hệ thống ròng rọc hoặc palăng nhằm mục đích có lợi về:
  A - 
Công
  B - 
Năng lượng
  C - 
Quãng đường
  D - 
Lực
9-
Trong các câu sau, câu nào sai?
  A - 
Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn.
  B - 
Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.
  C - 
Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
  D - 
Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
10-
Một ô tô tải và một xe mô tô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công suất của:
  A - 
Mô tô lớn hơn xe tải.
  B - 
Mô tô nhỏ hơn xe tải.
  C - 
Mô tô bằng của xe tải.
  D - 
A và B đều sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters