WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:48:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào do áp suất khí quyển gây ra?
  A - 
Quả bóng bàn bị ép thả vào nước nóng nó phồng lên như cũ.
  B - 
Săm xe đạp căng, để ngoài nắng có thể bị nổ.
  C - 
Hút sữa trong thấy vỏ hộp bị bẹp nhiều phía.
  D - 
Bơm không khí vào quả bóng bay, quả bóng sẽ phồng lên.
2-
Một vật bị thả vào nước. Khi trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Acsimet thì:
  A - 
Vật chìm xuống
  B - 
Vật nổi lên trên mặt thoáng
  C - 
Vật lơ lửng
  D - 
Lúc nổi, lúc chìm
3-
Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có công cơ học?
  A - 
Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
  B - 
Người công nhân đang đẩy xe goong chuyển động.
  C - 
Người công nhân dùng ròng rọc kéo vật lên cao.
  D - 
Học sinh đang ngồi học bài.
4-
Nhận xét đúng nhất về 2 lực vẽ ở hình bên là đúng?

  A - 
hai lực bằng nhau.
  B - 
hai lực cùng phương, ngược chiều, có cường độ bằng nhau.
  C - 
hai lực cùng phương, cung chiều, có cường độ bằng nhau.
  D - 
hai lực khác phương, ngược chiều, có cường độ bằng nhau.
5-
Câu nào sau đây nói về áp suất của chất lỏng là đúng?
  A - 
Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
  B - 
Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất chất lỏng.
  C - 
Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
  D - 
Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.
6-
Một người đi quãng đường s1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 hết t2 giây. Trong các công thức dùng để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường s1 và s2 công thức nào đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 công thức trên không đúng.
7-
Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?
  A - 
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
  B - 
Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
  C - 
Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.
  D - 
Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia.
8-
Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?
  A - 
Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
  B - 
Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
  C - 
Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.
  D - 
Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.
9-
Muốn tăng áp suất thì ta làm như thế nào?
  A - 
Tăng áp lực, tăng diện tích bị ép.
  B - 
Tăng diện tích bị ép, giảm áp lực.
  C - 
Giảm diện tích bị ép, giảm áp lực.
  D - 
Tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
10-
Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?
  A - 
Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
  B - 
Áp lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
  C - 
Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.
  D - 
Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters