WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:50:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một tên lửa được phóng đi với vận tốc 2000 km/h tới một mục tiêu nằm cách đó 4 km. Khoảng thời gian để tên lửa tới mục tiêu là:
  A - 
2s
  B - 
7,2s
  C - 
5s
  D - 
8s
2-
Hai người đi xe đạp, người thứ nhất với vận tốc 10 km/h, người thứ hai đi với vận tốc 10m/s.
  A - 
Xe thứ nhất chuyển động nhanh hơn xe thứ hai
  B - 
Xe thứ nhất chuyển động nhanh gấp 2 lần xe thứ hai
  C - 
Xe thứ hai chuyển động nhanh hơn xe thứ nhất
  D - 
Hai xe chuyển động nhanh như nhau
3-
Hành khách đang ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, bỗng thấy mình bị ngã về phía sau, chứng tỏ xe :
  A - 
Đột ngột rẽ phải
  B - 
Đột ngột rẽ trái
  C - 
Đột ngột giảm vận tốc
  D - 
Đột ngột tăng vận tốc
4-
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật có thể thay đổi?
  A - 
Khi có hai lực tác dụng lên vật và cân bằng nhau.
  B - 
Khi có một lực tác dụng.
  C - 
Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau.
  D - 
Khi không có lực nào tác dụng lên vật.
5-
Lực ma sát giữa viên bi và mặt đất khi bi đang lăn là:
  A - 
Lực ma sát nghỉ
  B - 
Lực ma sát lăn
  C - 
Lực ma sát trượt
  D - 
Cả A,B và C sai
6-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
  A - 
Dưới tác dụng của các lực cân bằng, các vật đều đứng yên.
  B - 
Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc được vì có quán tính.
  C - 
Luôn có ma sát trượt khi một vật nằm yên trên mặt đỡ.
  D - 
Nhờ các ổ trục, ổ bi lăn người ta có thể làm giảm ma sát.
7-
Phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Khi vị trí của một vật thay đổi theo thời gian so với vật khác thì vật chuyển động.
  B - 
Khi khoảng cách của vật không thay đổi theo thời gian so với vật khác thì vật đứng yên.
  C - 
Đứng yên có tính tương đối.
  D - 
Chuyển động có tính tương đối.
8-
Kéo một khối gỗ trượt trên mặt bàn nằm ngang bằng lực kế được giữ nằm ngang. Tới 0,4 N thì khối gỗ bắt đầu trượt chậm sau đó giá trị của lực kế tăng dần. Kết luận nào về cường độ lực ma sát nghỉ F đúng?
  A - 
F < 0,4 N
  B - 
F = 0,4 N
  C - 
F > 0,4 N
  D - 
F = 0 N
9-
Hai lực được gọi là cân bằng khi:
  A - 
cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.
  B - 
cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.
  C - 
cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật.
  D - 
cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương cùng trên một đường thẳng, chiều ngược nhau.
10-
Một đoàn tàu hỏa đang chuyển động. Nhận xét nào sau đây sai?
  A - 
So với đầu tàu thì các toa khác đều đứng yên.
  B - 
So với nhà ga, đoàn tàu chuyển động.
  C - 
So với tàu thì nhà ga chuyển động.
  D - 
So với nhà ga, đoàn tàu đứng yên.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters