WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:21:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Hãy nhìn ngọn lửa của cây nến đang cháy. Năng lượng nhiệt được truyền theo hướng nào trong các hướng sau:
  A - 
Truyền xuống dưới.
  B - 
Truyền lên trên.
  C - 
Truyền ngang.
  D - 
Truyền đều treo mọi hướng.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Chất rắn có hình dạng và thể tích xác định là do trong chất rắn:
  A - 
Lực liên kết giữa các phần tử chất rắn là rất lớn, các phân tử chỉ dao động không ngừng quanh một vị trí xác định.
  B - 
Lực liên kết giữa các phân tử chất rắn là rất yếu, các phân tử chỉ dao động không ngừng quanh một vị trí xác định.
  C - 
Lực liên kết giữa các phân tử chất rắn là rất lớn, các phân tử chỉ đứng yên tại một vị trí xác định.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
3-
Chọn câu trả lời đúng: Chất lỏng có thể tích xác định, nhưng hình dạng không xác định là do trong chất lỏng:
  A - 
Lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng là rất lớn, các phân tử chỉ dao động không ngừng quanh một vị trí xác định.
  B - 
Lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng là yếu hơn chất rắn, các phân tử dao động tương đối tự do hơn so với trong chất rắn.
  C - 
Lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng là rất yếu, các phần tử dao động tự do về mọi phía.
  D - 
Cả A, b, C đều sai.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Nội năng của một vật là:
  A - 
Động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
  B - 
Thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
  C - 
Tổng động năng và thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
5-
Chọn câu trả lời đúng: Có hai cốc nước: cốc (1) chứa nước lạnh, cốc (2) chứa nước nóng. Tốc độ chuyển động của các phân tử nước trong:
  A - 
Cốc (1) lớn hơn cốc (2).
  B - 
Cốc (1) nhỏ hơn cốc (2).
  C - 
Hai cốc bằng nhau.
  D - 
Không phụ thuộc vào nhiệt độ.
6-
Chọn nhận xét sai:
  A - 
Trong các hiện tượng đối lưu có hiện tượng nở vì nhiệt.
  B - 
Trong hiện tượng đối lưu có sự truyền nhiệt từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
  C - 
Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng cơ học: lớp nước nóng trồi lên, lớp nước lạnh tụt xuống.
  D - 
Sự đối lưu xảy ra khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Năng lượng của Mặt Trời truyền xuống Trái Đất chủ yếu bằng cách:
  A - 
Dẫn nhiệt.
  B - 
Đối lưu.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Cả 3 cách trên.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Gió được tạo thành là do:
  A - 
Dòng đối lưu giữa các lớp không khí nóng và lạnh trên mặt đất.
  B - 
Sự dẫn nhiệt giữa các lớp không khí nóng và nhạnh trên mặt đất.
  C - 
Sự bức xạ nhiệt giữa các lớp không khí nóng và lạnh trên mặt đất.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
9-
Chọn nhận xét đúng:
  A - 
Hiện tượng đối lưu không xảy ra trong phạm vi rộng lớn.
  B - 
Dòng đối lưu không sinh công.
  C - 
Dòng đối lưu không mang năng lượng.
  D - 
Dòng đối lưu có mang năng lượng và có thể sinh công.
10-
Chọn câu sai:
  A - 
Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
  B - 
Đối lưu xảy ra khi một chất khí (lỏng) tiếp xúc với một vật có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chất khí (lỏng) đó.
  C - 
Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lõng và chất khí.
  D - 
Dùng sự hiểu biết về đối lưu có thể giải thích sự tạo thành gió trong tự nhiên.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters