WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:17:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các yếu tố sau:
∪∪1) Trọng lượng riêng của chất lỏng ∃∪3) Thể tích vật
∪∪2) Trọng lượng riêng của vật ∃∃∃∪4) Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
Lực đẩy Acsimét phụ thuộc vào các yếu tố đó là:
  A - 
1 và 3
  B - 
1 và 4
  C - 
3 và 4
  D - 
2 và 3
2-
Đầu tàu hỏa kéo toa tàu chuyển động với mộtlực 2500N. Công của lực kéo khi toa tàu đi được 2 Km là:
  A - 
5000J
  B - 
125.000J
  C - 
1250J
  D - 
5000.000J
3-
Một ô tô chạy trên quãng đường dài 100 km hết 2 giờ. Vận tốc của ô tô là:
  A - 
50 m/h
  B - 
50 m/s
  C - 
50 km/h
  D - 
200 km/h
4-
Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?
  A - 
Vận tốc không thay đổi.
  B - 
Vận tốc tăng dần.
  C - 
Vận tốc giảm dần.
  D - 
Có thể tăng dần cũng có thể giảm dần.
5-
Hai lực cân bằng là:
  A - 
Hai lực cùng đặt lên một vật.
  B - 
Hai lực có cường độ bằng nhau.
  C - 
Hai lực cùng phương nhưng ngược chiều.
  D - 
Cả ba ý trên.
6-
Trong các trường hợp xuất hiện lực sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?
  A - 
Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay giãn.
  B - 
Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
  C - 
Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
  D - 
Lực xuất hiện giữa dây cua roa với bánh xe truyền chuyển động.
7-
Đặt một con búp bê đứng yên trên xe lăn rồi bất chợt đẩy xe về phía sau. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào?
  A - 
Ngã về phía trước.
  B - 
Ngã về phía sau.
  C - 
Ngã sang phải.
  D - 
Ngã sang trái.
8-
Khi nói trái đất quay quanh mặt trời ta đã chọn vật nào làm mốc:
  A - 
Mặt trời.
  B - 
Trái đất.
  C - 
Chọn trái đất hay mặt trời đều đúng.
  D - 
Một vật trên trái đất.
9-
Trong các chuyển động sau đây chuyển động nào là chuyển động đều?
  A - 
Chuyển động của ô tô khi khởi hành.
  B - 
Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.
  C - 
Chuyển động của tàu hoả khi vào ga.
  D - 
Chuyển động của kim đồng hồ.
10-
Vận tốc của ôtô là 50km/h cho biết điều gì ?
  A - 
Ôtô chuyển động được 36 km .
  B - 
Trong mỗi giờ ôtô đi được 50 km .
  C - 
Ôtô chuyển động trong một giờ .
  D - 
Ôtô đi được 1 km trong 50 giờ .
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters