Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8 >> Lịch Sử >>  || 
27 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 2.
Demo

Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Nhật đã dẫn đến hậu quả nào về mặt xã hội?
A. Nhân dân lao động bị áp bức và bóc lột quá nặng nề.
B. Nhân dân Nhật Bản bị bắt đi lính trong các cuộc chiến tranh xâm lược.
C. Làn sóng di cư của quần chúng nhân dân ra khỏi Nhật Bản là khá đông.
D. Nhân dân đã yêu cầu phế truất Thiên Hoàng và lật đổ nền thống trị của chế độ phong kiến.

Demo

Khi quân đội Đức tiến sâu vào nước Pháp bao vây Pa-ri, chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì?
A. Chấm dứt phòng thủ đất nước
B. Giải tán lực lượng vũ trang
C. Hãy cứu nguy cho Tổ quốc
D. Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng

Demo

Thế chiến thứ nhất gồm có mấy giai đoạn?
A. 3 giai đoạn: 1914-1915, 1916-1917 và 1917-1918.
B. 2 giai đoạn: 1914-1915 và 1916-1918.
C. 2 giai đoạn: 1914-1915 và 1915-1918.
D. 2 giai đoạn: 1914-1916 và 1917-1918.

Demo

Theo hòa ước được kí giữa Chính phủ Véc-xai và Đức, quân Chi-e thu được quyền lợi gì?
A. Đức thả 10 vạn tù binh Pháp.
B. Đức nhường cho Pháp một số vùng biên giới hai nước để làm căn cứ.
C. Đức kêu gọi các nước châu Âu ủng hộ Chính phủ Véc-xai chống Công xã.
D. Đức cung cấp cho Pháp một khối lượng lớn vũ khí.

Demo

Đâu là tên viết tắt của Đảng Quốc Đại?
A. Đảng nhân dân Ấn Độ.
B. Đảng Quốc dân.
C. Đảng Quốc dân Ấn Độ.
D. Đảng Quốc dân Đại hội.

Demo

Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?
A. Công nghiệp hóa chất
B. Công nghiệp nhẹ
C. Công nghiệp luyện kim
D. Công nghiệp cơ khí

Demo

Chiến tranh Nga - Nhật diễn ra vào thời gian nào?
A. 1904-1906
B. 1903-1905
C. 1905-1906
D. 1904-1905

Demo

Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?
A. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến
B. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt
D. Chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến

Demo

Cách mạng công nghiệp đã:
A. Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
B. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp.
C. Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
D. Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp.

Demo

Đâu là khoảng thời gian tồn tại của Chế độ quân chủ lập hiến trong cách mạng Pháp?
A. Từ 4 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1792.
B. Từ 4 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1793.
C. Từ 14 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1792.
D. Từ 14 - 7 - 1789 đến 2 - 6 - 1793.

      Đến trang:   Left    1    3    Right  
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters