Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:10:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở Nhật đã dẫn đến hậu quả nào về mặt xã hội?
  A - 
Nhân dân lao động bị áp bức và bóc lột quá nặng nề.
  B - 
Nhân dân Nhật Bản bị bắt đi lính trong các cuộc chiến tranh xâm lược.
  C - 
Làn sóng di cư của quần chúng nhân dân ra khỏi Nhật Bản là khá đông.
  D - 
Nhân dân đã yêu cầu phế truất Thiên Hoàng và lật đổ nền thống trị của chế độ phong kiến.
2-
Trong các sắc lệnh sau đây của Công xã, sắc lệnh nào thể hiện tính ưu việt của công xã?
  A - 
Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn phí
  B - 
Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân
  C - 
Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước
  D - 
Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn
3-
Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan được gọi là "Phong trào phá tượng thánh"?
  A - 
Vì họ phá toàn bộ tượng Thánh dựng lên ở Nê-đéc-lan
  B - 
Vì họ phá tất cả nhà thờ Thiên Chúa giáo
  C - 
Vì họ phá nhà thờ Thiên Chúa giáo, lùng bắt các giám mục
  D - 
Tất cả đều đúng
4-
Phổ là một vương quốc thuộc quốc gia nào ngày nay?
  A - 
Hà Lan.
  B - 
Anh.
  C - 
Đức.
  D - 
Pháp.
5-
Vào thời gian nào, nước Đức tiến hành cách mạng công nghiệp?
  A - 
Những năm 20 của thế kỉ XIX.
  B - 
Những năm 30 của thế kỉ XIX.
  C - 
Những năm 40 của thế kỉ XIX.
  D - 
Những năm 50 của thế kỉ XIX.
6-
Nét nổi bật của phong trào công nhân từ 1848-1849 đến 1970 là:
  A - 
Đấu tranh quyết liệt với tư sản để chống áp bức bóc lột
  B - 
Di cư sang miền đất mới
  C - 
Đập phá máy móc
  D - 
Chống lại giai cấp phong kiến
7-
Đâu là tên thật của Lê-nin?
  A - 
Vla-đi-mia I-lích Lê-nin.
  B - 
Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp.
  C - 
Vla-đi-mia Lê-nin.
  D - 
Vla-đi-mia U-li-a-nốp.
8-
Nguyên nhân cơ bản nào khiến giới cầm quyền Đức điên cuồng chạy đua vũ trang âm mưu chia lại thị trường những năm cuối thế kỉ XIX - đầu XX?
  A - 
Vì Đức cần thuộc địa để phát triển kinh tế.
  B - 
Vì Đức có mâu thuẫn với các nước Tây Âu.
  C - 
Vì bản chất đế quốc Đức là hiếu chiến.
  D - 
Vì Đức bước sang giai đoạn đế quốc khi phần lớn thuộc địa đều thuộc về Anh và Pháp.
9-
Năm 1870, chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp thể hiện ở những điểm nào?
  A - 
Pháp chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia chiến tranh
  B - 
Thiếu sự chỉ huy thống nhất, thiếu vũ khí và kế hoạch tác chiến
  C - 
Quân đội chưa được huấn luyện kĩ càng
  D - 
Tất cả đều đúng
10-
Vì sao các nước thực dân tranh nhau xâu xé đất nước Trung quốc?
  A - 
Chế độ phong kiến nửa sau thế kỉ XIX đã mục nát
  B - 
Trung Quốc là một nước lớn, giàu tài nguyên.
  C - 
Có nền văn hóa rực rỡ
  D - 
Tất cả đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters