Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:45:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhiệt năng của một vật là :
  A - 
Tổng động năng phân tử của các phân tử cấu tạo nên vật .
  B - 
Tổng khối lượng phân tử của các phân tử cấu tạo nên vật .
  C - 
Tổng thể tích phân tử của các phân tử cấu tạo nên vật .
  D - 
Tổng vận tốc phân tử của các phân tử cấu tọa nên vật .
2-
Tại sao đường tan trong cốc nước nóng nhanh hơn trong cốc nước lạnh ?
  A - 
Vì nước nóng có nhiệt độ cao nên các phân tử nước và đường chuyện động chậm hơn .
  B - 
Vì nước nóng ở nhiệt độ cao nên các phân tử đường và nước chuyện động nhanh hơn .
  C - 
Vì nước nóng ở nhiệt độ cao nên nó bay hơi nhanh hơn .
  D - 
Vì nước nòng ở nhiệt độ cao nên nó hút các phân tử đường mạnh hơn .
3-
Nguyên nhân làm các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Brao chuyển động là do :
  A - 
Các hạt phấn hoa tự chuyển động.
  B - 
Giữa các phân tử phấn hoa có khảng cách.
  C - 
Do các phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng và va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía.
  D - 
Do các hạt phấn hoa có khoảng cách.
4-
Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC là bao nhiêu ?
  A - 
Q = 57000 kJ
  B - 
Q = 57000 J
  C - 
Q = 5700 J
  D - 
Q = 5700 kJ .
5-
Khi đun nóng cùng một khối lượng nước và trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm nhanh sôi hơn nước trong ấm đất là vì :
  A - 
Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn .
  B - 
Vì ấm nhôm mỏng hơn ấm đất .
  C - 
Vì ấm nhôm chứa ít nước hơn .
  D - 
Vì ấm nhôm dẫn nhiệt tốt hơn .
6-
Để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 20oC người ta dùng một bếp dầu. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để nước sôi ? Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/kg.K; năng suất tỏa nhiệt của dầu q = 44.106 J/kg . Bỏ qua sự mất nhiệt ra môi trường.
  A - 
675 000 (J)
  B - 
674 000 (J)
  C - 
673 000 (J)
  D - 
672 000 (J)
7-
Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng ?
  A - 
Viên đạn đang bay
  B - 
Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất
  C - 
Hòn bi đang lăn trên mặt đất
  D - 
Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất
8-
Thả một vật rơi từ vị trí điểm A xuống vị trí điểm B. Trường hợp nào vật có cả thế năng và động năng?
  A - 
Vật ở vị trí điểm A
  B - 
Vật ở khoảng giữa A và B
  C - 
Vật ở vị trí điểm B
  D - 
Cả ba câu trên đều không đúng
9-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?
  A - 
Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước
  B - 
Quả bóng bay khi bơm căng và buộc chặt vẫn bị xẹp
  C - 
Đường tan vào nước
  D - 
Sự tạo thành gió
10-
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?
  A - 
Nhiệt độ
  B - 
Nhiệt năng
  C - 
Khối lượng
  D - 
Thể tích
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters