WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tứ Giác - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:03:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong góc nhọn xOy lấy bất kỳ điểm A (A không nằm trên Ox, Oy). Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, D là điểm đối xứng của A qua Oy. Khi đó, B đối xứng với D qua O nếu:

  A - 
xOy là góc bẹt
  B - 
xOy là góc 600
  C - 
xOy là góc vuông
  D - 
Tất cả đều sai
2-
Chọn kết luận sai:
  A - 
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa tổng hai đáy.
  B - 
Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy.
  C - 
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa hiệu hai đáy.
  D - 
Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.
3-
Cho lục giác đều ABCDEF. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành trên hình bên dưới?

  A - 
2
  B - 
4
  C - 
6
  D - 
8
4-
Hình nào là hình thang cân?

  A - 
Hình 2
  B - 
Hình 3
  C - 
Hình 2 và Hình 3
  D - 
Hình 1
5-
Tìm x, y trên hình thang ABCD (AD//BC)

  A - 
x = 500, y = 400
  B - 
x = 400, y = 500
  C - 
x = 1400, y = 1300
  D - 
x = 1300, y = 1400
6-
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai đối với hình thoi:
  A - 
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
  B - 
Hai đường chéo bằng nhau.
  C - 
Hai đường chéo vuông góc và là tia phân giác của các góc của hình thoi.
  D - 
Hai đường chéo của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
7-
Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Khi đó EFGH là vuông nếu:

  A - 
Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc.
  B - 
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
  C - 
Tứ giác ABCD là hình thoi.
  D - 
Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc và bằng nhau.
8-
Hình vuông có cạnh bằng 8cm thì độ dài đường chéo là:
  A - 
4cm
  B - 
8cm
  C - 
2cm
  D - 
Đáp án khác
9-
Tứ giác ABCD có . Số đo góc ngoài đỉnh C bằng:
  A - 
1670
  B - 
700
  C - 
1730
  D - 
130
10-
Cho tam giác ABC, điểm M di chuyển trên cạnh BC. Gọi I là trung điểm của AM. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì điểm I di chuyển trên đường:
  A - 
Đường trung trực của đoạn thẳng BC.
  B - 
Đường thẳng qua I và song song với BC.
  C - 
Đường trung bình của đoạn thẳng BC.
  D - 
Đường thẳng đi qua trung điểm của AB và song song với BC.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 19
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 32
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 13
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 12
Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 17
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 04
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 01
Hình thang - Đề 02
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 02
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters